Hướng dẫn thực hiện pháp luật và chế độ chính sách

Hướng dẫn cụ thể về thời gian nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản
Ngày đăng 31/05/2016 | 14:23  | Lượt xem: 4786

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 361/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn về thời gian nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản. Cụ thể như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH thì: "Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc".

Như vậy, khi đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật, người lao động có thể nộp ngay hồ sơ cho người sử dụng lao động mà không phải đợi đến hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. 

Sau khi nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có thể nộp ngay cho cơ quan bảo hiểm xã hội để giải quyết sớm quyền lợi cho người lao động.

Công văn số 361/LĐTBXH-BHXH được ban hành vào ngày 01/02/2016 và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Nội dung Công văn xem tại đây./.