Hướng dẫn thực hiện pháp luật và chế độ chính sách

Long Biên: Triển khai cuộc thi “Tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân”
Ngày đăng 29/01/2016 | 16:45  | Lượt xem: 3975

Ngày 29/01/2016, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND, triển khai tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn quận Long Biên.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong cán bộ và nhân dân cả nước để bầu ra những người đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân tại Quốc hội – cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; bầu ra các đại biểu đại diện cho nhân dân tại Hội đồng nhân dân thành phố các cấp – cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm 2016-2021.

Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016 nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trên địa bàn Thành phố hiểu biết về quy định pháp luật về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Từ đó, nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Theo kế hoạch mỗi quận, huyện, thị xã lựa chọn cử 1 đội dự thi từ 5 - 7 người tiêu biểu của địa phương để tham gia cuộc thi. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi sân khấu bao gồm các phần thi lý thuyết, hùng biện, năng khiếu. Phần thi lý thuyết, trả lời các câu hỏi tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và các văn bản có liên quan; phần thi hùng biện, theo Chủ đề do Ban Tổ chức quyết định; phần thi năng khiếu gồm hát, chèo, hò, vè, ngâm thơ, đọc thơ, kể chuyện (khuyến khích các tiết mục tự biên, tự diễn) tuyên truyền cổ động cuộc bầu cử (số người tham gia phụ họa trong phần thi này không quá 7 người).

Theo kế hoạch, các cuộc thi cụm tổ chức trước ngày 30/3/2016; cuộc thi chung khảo cấp Thành phố được tổ chức vào tháng 4/2016.

Trên cơ sở kế hoạch của Thành phố, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 29/01/2016 về triển khai cuộc thi " Tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân " trên địa bàn quận Long Biên, Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi và đã thành lập 01 đội thi của Quận tập luyện để tham dựcuộc thi.