Hướng dẫn thực hiện pháp luật và chế độ chính sách

Chính phủ ban hành Nghị định 102/2014/NÐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Ngày đăng 17/11/2014 | 00:00  | Lượt xem: 2845


Ngày 10/11/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 102/2014/NÐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

Theo đó, hành vi lấn chiếm đất ở sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Hành vi lấn, chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sẽ bị phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng. Phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, trừ trường hợp quy định. Hành vi tự chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa sang mục đích khác sẽ bị phạt từ 2 đến 50 triệu đồng.

Các mức phạt tiền trên áp dụng cho cá nhân. Ðối với cùng một hành vi vi phạm thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Ngoài bị phạt tiền, các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trên còn phải khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm, buộc trả lại đất đã lấn, chiếm...

Xem chi tiết nội dung Nghị định 
102/2014/NÐ-CP tại đây