đô thị

Thông báo tổ chức lấy ý kiến về điều chỉnh Tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Ngày đăng 02/08/2022 | 13:48  | Lượt xem: 13954

Ngày 25/7/2022, UBND quận Long Biên ban hành Thông báo số 514/TB-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến về nhiệm vụ điều chỉnh Tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

1. Nội dung lấy ý kiến:

Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Tài liệu bao gồm: 

- Thông báo số 514/TB-UBND ngày 25/7/2022 của UBND quận Long Biên

Kích vào đây để xem chi tiết

- Phiếu lấy ý kiến; Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

Kích vào đây để xem chi tiết

2. Đối tượng, hình thức lấy ý kiến

- Đối tượng cơ quan, tổ chức cá nhân trên địa bàn Quận

- Hình thức công khai tại trụ sở UBND quận Long Biên; UBND các phường và trên cổng thông tin điện tử của Quận Long Biên

- Thời gian niêm yết, lấy ý kiến: Đến hết ngày 25/8/2022

- Các ý kiến gửi bề UBND quận Long Biên (thông qua phòng Quản lý đô thị) Số 1, phố Vạn Hạnh, quận Long Biên, TP Hà Nội.