Đảng đoàn thể

Giao ban chuyên đề công tác xây dựng Đảng khối HCSN - DN trực thuộc Quận uỷ
Ngày đăng 02/06/2023 | 17:12  | Lượt xem: 545

Chiều 02/6/2023, Thường trực Quận uỷ tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề công tác xây dựng Đảng khối Hành chính sự nghiệp – doanh nghiệp trực thuộc Quận uỷ.

Đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí  là Trưởng các Ban Xây dựng Đảng Quận ủy; Chủ tịch UBMTTQ, Quận uỷ viên theo dõi tổ chức cơ sở Đảng và Bí thư các Chi, Đảng bộ khối HCSN - DN trực thuộc Quận uỷ.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Long - Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy đã tóm tắt một số kết quả cụ thể: Cơ bản các cấp uỷ Đảng đã chủ động đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; trên cơ sở các văn bản của các cấp, cấp uỷ các Tổ chức Đảng khối HCSN- DN đều chủ động xây dựng quy chế làm việc, các chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch công tác hằng năm và triển khai thực hiện hiệu quả; nghị quyết chuyên đề, nghị quyết phân công nhiệm vụ cho cấp ủy, đảng viên rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và kiểm soát việc thực hiện theo tiến độ. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, có sự đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát theo kế hoạch và các văn bản hướng dẫn của Quận uỷ. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục được thực hiện có chiều sâu. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới đảm bảo kế hoạch hằng năm; công tác quản lý đảng viên được quan tâm, cán bộ đảng viên đều có tư tưởng ổn định, tin tưởng vào chủ trương và sự lãnh đạo của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc tự kiểm tra, giám sát của chi bộ được chú trọng thực hiện đạt kế hoạch đề ra. Công tác dân vận, thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở luôn được coi trọng, các nội dung phải công theo qui định đều được thực hiện; các đoàn thể chính trị-xã hội trong các đơn vị hành chính sự nghiệp - doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, tham gia đầy đủ các cuộc vận động, các phòng trào do đoàn thể cấp trên phát động, đóng góp thiết thực vào thành tích chung của Quận. Một số cấp uỷ cơ sở có sáng tạo, đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, triển khai có hiệu quả các chủ trương mới của cấp uỷ cấp trên: Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Quận hoàn thành 72/72 chi bộ ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong sinh hoạt chi bộ, ban hành 02 chuyên để về nâng cao chất lượng chi bộ và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; Chi bộ trường THPT Nguyễn Gia Thiều, trường THPT Lý Thường Kiệt, mỗi chi bộ kết nạp 02 đảng viên là học sinh; Các chi bộ: Viện KSND, chi nhánh VPĐK đất đai, Hạt quản lý đê đã thực hiện ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong sinh hoạt chi bộ. Trong giai đoạn vừa qua, nhất là năm 2020, 2021, 6 tháng đầu năm 2022, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh covid-19 nhiều cấp uỷ cơ sở đã phối hợp tốt với HĐQT, Ban lãnh đạo, Chủ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì việc làm, đời sống người lao động; đồng thời tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ quỹ phòng chống covid, ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn do Quận phát động, góp phần tích cực trong việc thực hiện chính sách an sinh của Quận.

Tại hội nghị, đã có 12 ý kiến phát biểu nhằm làm rõ các vấn đề còn tồn tại và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cần sự quan tâm của chỉ đạo Quận uỷ và hướng dẫn của các Ban xây dựng Đảng Quận uỷ.

Đ/c Ngô Mạnh Điềm – Phó Bí thư thường trực Quận ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Mạnh Điềm – Phó Bí thư thường trực Quận ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được, sự chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, nhất là khối doanh nghiệp đã chủ động vượt qua khó khăn, nhất là thời điểm dịch bệnh covid19 diễn biến phức tạp, kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, đồng chí Phó bí thư thường trực Quận uỷ yêu cầu đồng chí Bí thư các Chi, Đảng bộ khối Hành chính sự nghiệp – doanh nghiệp tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung các nội dung sau:

1. Chủ động thực hiện 10 nhiệm vụ đã được đề cập trong báo cáo đã được gửi đến các đơn vị; có giải pháp cụ thể đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025;

2. Tiếp tục đổi mới về phương thức lãnh đạo, trong đó tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin điều hành các hoạt động;

3. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, trong đó cần đảm bảo nội dung sinh hoạt theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

4. Yêu cầu chỉ đạo 100% các chi bộ triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong sinh hoạt chi bộ từ tháng 6/2023. Giao Ban Tổ chức Quận uỷ theo dõi, đôn đốc và tổng hợp hợp tình hình việc ứng dụng của các đơn vị.

5. Các Chi, Đảng bộ khối doanh nghiệp chủ động rà soát, yêu cầu cán bộ, đảng viên, người lao động không còn công tác tại đơn vị thực hiện việc chuyển sinh hoạt đảng về địa phương theo đúng qui định.

6. Các Chi, Đảng bộ khối các trường THPT trên địa bàn chủ động đề xuất, phối hợp thực hiện các nội dung về kết nạp đảng viên là học sinh.

7. Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, các chức danh diện Ban Thường vụ Quận uỷ quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030 khi có sự thay đổi về nhân sự.

Một số hình ảnh tại hội nghị: