Đảng đoàn thể

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 04/07/2022 | 13:11  | Lượt xem: 1006

Ngày 01/7/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá IV tiến hành hội nghị lần thứ 11. Đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận chủ trì và kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng Thành ủy theo dõi Quận; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Quận ủy; Trưởng các phòng, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận; Phó Trưởng ban xây dựng Đảng, VPQU, TTCT; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 14 phường.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận và cho ý kiến đối với: Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Tại hội nghị các ý kiến phát biểu đã thống nhất với các dự thảo Báo cáo; thảo luận  tập trung làm rõ các kết quả của đơn vị đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, các kiến nghị, đề xuất; những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, phát huy trí tuệ; trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, các đại biểu dự Hội nghị, ý kiến phát biểu kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên quyết nghị:

1. Thông qua:

(1) Dự thảo Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022;

(2) Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

2. Giao Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo chỉ đạo UBND quận, Văn phòng Quận ủy tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị, căn cứ kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy  để hoàn thiện và ban hành chính thức văn bản, làm cơ sở để tổ chức thực hiện.

3. Yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH tập trung thực hiện một số nội dung sau:

(1) Chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ các Chương trình công tác trọng tâm của Quận ủy, Thành ủy năm 2022; kế hoạch số 107-KH/QU về tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quận.

(2) Chỉ đạo thực hiện chủ đề năm công tác của Thành phố, Quận theo Kế hoạch của Quận ủy.

(3) Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với thực hiện chính quyền đô thị. Chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025; bầu Tổ trưởng dân phố kỳ 2022 - 2025. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh, Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Quận, nhiệm kỳ 2022-2027; ngày hội Đại đoàn kết toàn dân; Đại hội điểm Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Trọng tâm là sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV; sơ kết 03 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy.

(4) Lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

(5) Chỉ đạo tổ chức kỳ họp thứ V - HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

(6) Phát động phong trào thi đua hướng tới "Chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quận"; chỉ đạo triển khai các hoạt động chào mừng các ngày Lễ, kỷ niệm của Thủ đô, đất nước đảm bảo chu đáo, đầy đủ về chế độ chính sách trên địa bàn Quận.

4. Giao Văn phòng Quận ủy, căn cứ kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy ban hành Thông báo Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 để đơn vị căn cứ tổ chức thực hiện./.