Đảng đoàn thể

Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 6/2022
Ngày đăng 29/06/2022 | 13:26  | Lượt xem: 4009

Sáng 29/6/2022, tại Hội trường Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức giao ban dư luận xã hội định kỳ tháng 6/2022

Dự và trực tiếp chủ trì hội nghị có đồng chí Đinh Thị Việt Hà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Tổ trưởng Tổ dư luận xã hội Quận và các đồng chí trong Tổ cộng tác viên dư luận xã hội Quận.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Việt Hà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đã báo cáo tóm tắt các nội dung DLXH phản ánh trong tháng 5 và kết quả giải quyết trong tháng 6/2022 liên quan đến đầu tư xây dựng, trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, giải phóng mặt bằng và định hướng các nội dung thảo luận tại hội nghị.

Đ/c Đinh Thị Việt Hà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy báo cáo tóm tắt nội dung DLXH phản ánh trong tháng 5/2022 và kết quả giải quyết trong tháng 6/2022

Hội nghị đã có 9 ý kiến phản ánh tình hình dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn Quận xung quanh những vấn đề đã được định hướng trong tháng 6/2022, tập trung vào các nội dung: Về các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong tháng; về Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; về kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV; về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022; về công tác giáo dục (kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT; sách giáo khoa...); về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, thi công dự án; thực hiện “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”; cải cách hành chính; giáo dục; giao thông; môi trường; trật tự an toàn xã hội… những vấn đề khác tại địa phương, ngành, cơ sở.

Các đ/c Cộng tác viên phản ánh dư luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thị Việt Hà - Phó trưởng Ban Tuyên giáo  Quận ủy tiếp thu ý kiến phản ánh của các cộng tác viên và đề nghị các cộng tác viên tiếp tục quan tâm nắm bắt DLXH trong tháng 7/2022 như:

1. Các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong tháng 7/2022;

2. Về công tác tuyên truyền, triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư  tưởng về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;

3. Về kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV;

4. Về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; kỳ thi đại học, cao đẳng năm học 2022-2023;

5. Về công tác thông tin tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid -19;

6. Về kết quả phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố và Quận 6 tháng đầu năm 2022;

7. Về việc tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và người có công nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7);

8. Việc thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố và Quận “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; “Năm dân vận khéo, trọng tâm giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị” 6 tháng đầu năm 2022;

9. Về  việc triển khai Thông tri 03-TT/QU ngày 22/4/2021 của Quận ủy “về tổ chức thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP, ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND Thành phố về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”

10. Về những vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị,… và các vấn đề bức xúc tại địa phương, đơn vị. 

11. Giám sát các nội dung dư luận phản ánh liên quan đến địa phương, đơn vị trong thời gian qua đã được giải quyết, trả lời, thông tin phản hồi đối với Ban Tuyên giáo Quận ủy;

Trên cơ sở phản ánh của các cộng tác viên dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Quận ủy sẽ tổng hợp đầy đủ báo cáo Thường trực Quận ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy đúng quy định; đồng thời gửi UBND Quận và các đơn vị có liên quan điều tra, xác minh và trả lời các nội dung mà cộng tác viên phản ánh một cách kịp thời để định hướng lại DLXH.