Đảng đoàn thể

Sinh hoạt Chi bộ định kỳ bằng hình thức trực tuyến tại CTCP Tập đoàn Công nghiệp Việt
Ngày đăng 05/08/2022 | 17:36  | Lượt xem: 489

Ngày 05/8/2022, Chi bộ CTCP Tập đoàn Công nghiệp Việt (trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Long Biên) đã tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 8/2022 theo hình thức trực tuyến.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, phụ trách Đảng bộ Khối; Đồng chí Đinh Thị Bích Nguyệt - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận và 15/15 đảng viên của Chi bộ đã dự họp tại Văn phòng trụ sở Công ty và tại các điểm cầu là nhà máy, đơn vị thuộc Tập đoàn. Đồng chí Lê Minh Đắc - Bí thư Chi bộ chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thực hiện đầy đủ các nội dung sinh hoạt: Thông tin nội bộ (theo tài liệu Ban Tuyên giáo Thành ủy và Quận ủy phát hành). Nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ đề ra tháng trước, những nội dung đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; kết quả việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đề ra nhiệm vụ, kế hoạch tháng tới.

Tại hội nghị có 05 đồng chí đảng viên tham gia thảo luận, góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để xây dựng nghị quyết chi bộ.

Đồng chí Vũ Thị Thân – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thân-UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy đã động viên, ghi nhận, biểu dương cấp ủy, chi bộ và toàn thể đảng viên đã chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ theo hình thức trực tuyến, hoàn thành tốt các nội dung sinh hoạt đề ra. Chi bộ CTCP Tập đoàn Công nghiệp Việt là một trong 3 chi bộ được chọn làm điểm thực hiện Chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thí điểm sinh hoạt trực tuyến đối với chi bộ có đảng viên hoạt động phân tán thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Long Biên” do Đảng ủy Khối doanh nghiệp Quận đã xây dựng và ban hành. Hình thức sinh hoạt trực tuyến bước đầu giúp cho các chi bộ thuộc Đảng bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, phù hợp với điều kiện cụ thể của các doanh nghiệp. Đồng thời, việc thực hiện tốt Chuyên đề cũng góp phần thực hiện có hiệu quả  Đề án số 11-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội trong tình hình mới” và Chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy Long Biên khóa IV.

Thời gian tới, Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cần đánh giá, rút kinh nghiệm, triển khai áp dụng thí điểm hình thức sinh hoạt trực tuyến đối với các chi bộ trực thuộc có đảng viên hoạt động phân tán phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị.

Sau kết luận của đồng chí chủ trì, Hội nghị chi bộ đã thông qua Nghị quyết chi bộ tháng 8/2022 với 100% đảng viên biểu quyết nhất trí.