Đảng đoàn thể

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Long Biên tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ năm 2022
Ngày đăng 09/12/2022 | 15:50  | Lượt xem: 483

Thực hiện Công văn số 1465-CV/QU ngày 27/10/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy, Kế hoạch số 58-KH/ĐU ngày 02/11/2022 của Đảng ủy Khối, ngày 08/12/2022, tại phòng họp số 2 Quận uỷ, Đảng ủy Khối DN quận đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, cá nhân các đảng uỷ viên và đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2022.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ. Đồng chí Đinh Thị Bích Nguyệt - QUV, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã trình bày báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Đảng ủy Khối. Báo cáo nêu rõ, năm 2022, tập thể Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc đã đoàn kết, năng động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng ủy. Đảng ủy và các chi bộ đã triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, đã đạt được những kết quả tốt; trong đó nổi bật là đã triển khai nghiêm túc, đạt kết quả cao trong việc tổ chức quán triệt thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”; tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án số 11-ĐA/TU của Thành ủy, Kế hoạch 108-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên; chỉ đạo 68/68 chi bộ tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 , vượt tiến độ kế hoạch đề ra; công tác phát triển đảng viên mới tiếp tục được đẩy mạnh, đã kết nạp được 23/15 đồng chí (đạt 153% chỉ tiêu được giao); phối hợp thành lập 3/2 chi bộ đảng trong doanh nghiệp (đạt 150% kế hoạch); hoàn thành 116% kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy; công tác dân vận, hoạt động của các đoàn thể chính trị-xã hội trong doanh nghiệp được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả cao…. Mặc dù còn chịu ảnh hưởng kéo dài của đại dịch Covid-19 và những khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng  năm 2022 các chi bộ trực thuộc đã lãnh đạo đảng viên, vận động người lao động hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao; phối hợp cùng ban lãnh đạo doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, quan tâm chăm lo quyền lợi cho người lao động, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Đảng bộ đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; trong đó nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, hoàn thành xuất sắc. Báo cáo kiểm điểm cũng đã nêu rõ những tổn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Các đồng chí đảng uỷ viên đã tham gia thảo luận về những ưu điểm và những hạn chế của tập thể Ban chấp hành trong năm 2022 và đề xuất những giải pháp cụ thể trong thời gian tới để xây dựng Đảng ủy Khối trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo,biểu dương Đảng bộ Khối đã đạt được những kết quả xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ năm 2022; đồng thời yêu cầu ngay sau kiểm điểm, Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch khắc phục nhưng tồn tại, hạn chế như trong báo cáo kiểm điểm đã nêu. Đồng chí đề nghị, trong năm 2023, ngoài việc triển khai toàn diện các mặt công tác theo chức năng của Đảng bộ, Đảng ủy tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức các chi bộ, xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh.

Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm cá nhân các đồng chí đảng ủy viên; đánh giá, phân loại chất lượng các chi bộ và đảng viên toàn Đảng bộ năm 2022 theo quy định./.