Đảng đoàn thể

Phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ
Ngày đăng 07/01/2011 | 00:00  | Lượt xem: 441

Sáng 6/1, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV nhằm thảo luận, đánh giá tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2010, phương hướng, nhiệm vụ năm 2011; thông qua Quy chế làm việc của Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XV; xem xét việc thành lập các Ban chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu, 2 khâu đột phá của cả nhiệm kỳ…

Các đồng chí: Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố; Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đồng chủ trì Hội nghị.

Tổ chức thành công đại hội đảng các cấp

Thảo luận và đóng góp ý kiến tổng kết công tác xây dựng Đảng trong năm 2010, đa số các đại biểu đều nhấn mạnh, việc tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội XV Đảng bộ TP là điểm nổi bật nhất. Từ tháng 4 đến tháng 6/2010, đã có 2.936 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, có 115 đảng bộ tổ chức đại hội bầu trực tiếp bí thư và 66 chi, đảng bộ tổ chức đại hội điểm. Kết quả, 2.006 chi, đảng bộ cơ sở đã bầu được 12.680 cấp ủy viên, trong đó số cấp ủy mới tham gia lần đầu đạt 41,6%; tỷ lệ nữ đạt 21,1%; tỷ lệ trẻ dưới 30 tuổi đạt 4,6%. Đối với 930 chi, đảng bộ cơ sở thuộc diện Thành ủy quản lý đã bầu được 2.375 cấp ủy viên, số cấp ủy viên mới tham gia lần đầu đạt 38,8%; tỷ lệ nữ đạt 15,7%; tỷ lệ trẻ dưới 30 tuổi là 0,9%...

Thành công của đại hội đảng bộ cơ sở đã tạo tiền đề để TP tổ chức thành công Đại hội XV Đảng bộ TP. Kết quả, Đại hội đã bầu được 75 đồng chí vào Ban chấp hành, trong đó số cấp ủy viên mới tham gia lần đầu đạt 44%; tỷ lệ cán bộ nữ đạt 12%; cán bộ trẻ đạt 4%... Đại hội đảng các cấp được tiến hành trên cơ sở đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, đề cao trách nhiệm của đại biểu tham dự đại hội, mở rộng dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 96 tổ chức đảng, đã kết luận 33 tổ chức đảng có vi phạm và thi hành kỷ luật 3 đơn vị. Đồng thời kiểm tra 323 đảng viên về việc chấp hành điều lệ, chỉ thị, nghị quyết, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và sinh hoạt Đảng… Trong công tác tổ chức, cán bộ, Thành ủy phối hợp với Ban Chỉ đạo Đề án 165 Trung ương tổ chức 13 lớp với 275 học viên là cán bộ chủ chốt đi học tập ở nước ngoài; khai giảng 17 lớp trung cấp lý luận chính trị với 1.420 học viên… Công tác điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện nhằm kiện toàn chức danh cán bộ chủ chốt ở các ban Đảng, các sở, ngành TP. Trong năm, Thành ủy bổ nhiệm 56 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; điều động, chuyển công tác 16 cán bộ. Cũng trong năm qua, toàn đảng bộ đã kết nạp được gần 12.000 đảng viên, tổ chức trao tặng 18.511 huy hiệu Đảng, phát 11.204 Thẻ đảng viên.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Năm 2011, Đảng bộ Thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu và 2 khâu đột phá của Thành phố giai đoạn 2010-2015; trong đó nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng là tiếp tục tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với triển khai đồng bộ, có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Năm 2011, Đảng bộ TP sẽ tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: nghiên cứu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Đảng của Đảng bộ Thành phố toàn khóa XV; tổ chức phổ biến, quán triệt, học tập, nghiên cứu các nghị quyết đại hội đảng các cấp; đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, định hướng thông tin dư luận và tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ, tổ chức tuyển chọn, bổ sung đội ngũ cán bộ nguồn và các cơ quan của Đảng. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn, cán bộ lãnh đạo quản lý và chuyên sâu ở nước ngoài. Tập trung bố trí, phân công, sắp xếp đội ngũ cán bộ sau đại hội Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng  viên. Tập trung kiện toàn, củng cố một số loại hình tổ chức cơ sở đảng hoạt động yếu kém, nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị xã hội ở một số loại hình doanh nghiệp trên địa bàn.