Đảng đoàn thể

Luật khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực từ ngày 1-1-2011: Bác sĩ được mở phòng mạch tư
Ngày đăng 07/01/2011 | 00:00  | Lượt xem: 651

Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước được tiếp tục hành nghề ngoài giờ.

          Ngày 23/12/2010, Bộ Y tế có Công văn số 8872/BYT- KCB gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương thông báo về việc triển khai thực hiện Luật Khám bệnh, Chữa bệnh (KCB).

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế,  ngày 28/12/2010 Sở Y tế Hà Nội cũng có Công văn số 3830/SYT- QLHNYDTN gửi UBND các quận huyện  thông báo về việc triển khai thực hiện Luật Khám bệnh, Chữa bệnh. Theo đó, UBND quận Long Biên đã chỉ đạo Phòng Y tế có văn bản hướng dẫn các cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân trên địa bàn quận triển khai thực hiện để tránh gây gián đoạn hoạt động khám bệnh, chữa bệnh:

Bắt đầu từ ngày 1-1-2011, Luật KCB sẽ chính thức có hiệu lực và Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân ban hành ngày 25/2/2003 sẽ hết hiệu lực thi hành. Chờ hướng dẫn Theo Bộ Y tế, cho đến khi nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KCB và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực, cơ sở KCB tư nhân đã có giấy phép và đang hoạt động vào thời điểm Luật KCB có hiệu lực được tiếp tục hoạt động. Đồng thời, những người hành nghề y tư nhân (kể cả cán bộ, công chức, viên chức y tế làm ngoài giờ) đã có giấy phép và đang hành nghề được tiếp tục hành nghề. Đối với cá nhân, tổ chức đã gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân theo quy định của Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân nhưng chưa được cấp trước ngày 1-1-2011, Bộ Y tế hoặc Sở Y tế hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của Luật KCB và các văn bản hướng dẫn thi hành. Với những cơ sở KCB lần đầu xin cấp giấy phép hoạt động KCB tư nhân, người lần đầu xin cấp chứng chỉ hành nghề KCB tư nhân, từ ngày 1-1-2011, sẽ chờ đến khi Chính phủ ban hành nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KCB và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực. Người bệnh được xem một phần bệnh án Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục KCB (Bộ Y tế), cho biết Luật KCB có hiệu lực từ năm 2011 quy định cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ sở KCB Nhà nước được tiếp tục hành nghề KCB ngoài giờ và không cấm bác sĩ mở phòng mạch tư, trừ những trường hợp vi phạm quy định của luật. Trước đây, Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân quy định các cá nhân, tổ chức chỉ được hành nghề KCB tư nhân đến ngày 31-12-2010. Một điểm nổi bật của Luật KCB là người bệnh có quyền được cung cấp thông tin tóm tắt hồ sơ bệnh án nếu có yêu cầu bằng văn bản. Quy định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người hành nghề và đơn vị cung cấp dịch vụ y tế. Tuy nhiên, chỉ trong những trường hợp thông tin này có ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, quyền lợi của người bệnh, bệnh viện mới xem xét cung cấp thông tin.