Đảng đoàn thể

Ưu tiên cán bộ trẻ, cán bộ nữ
Ngày đăng 06/01/2011 | 00:00  | Lượt xem: 573

Tại ĐH Đảng bộ các cấp vừa qua, việc bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy như TƯ quy định đối với các đảng bộ quận, huyện và TP là việc khó. Vì vậy, trong các chương trình, đề án hành động nhiệm kỳ 2010-2015, vấn đề cán bộ trẻ, cán bộ nữ được đảng bộ các quận, huyện, thị xã thảo luận nghiêm túc, với quyết tâm tạo mọi điều kiện, cơ hội cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ tự khẳng định.

Tin tưởng, mạnh dạn giao việc

Bí thư Quận ủy Hà Đông Lê Hồng Thăng cho biết, BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010-2015 có 10,6% dưới 35 tuổi, 32% cán bộ nữ. Đảng ủy viên các Đảng bộ trực thuộc có tỷ lệ nữ 57/248 đồng chí (22,98%); dưới 30 tuổi 22/248 đồng chí (8,87%). Quận ủy đã có đề án "Trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị quận Hà Đông giai đoạn 2010-2015". Mục tiêu quận phấn đấu đến năm 2015, cả 6 chức danh lãnh đạo ở cấp phường là: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND - UBND và trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể ở cấp quận phải là cán bộ trẻ và nữ. Trước mắt, Hà Đông nỗ lực để đến năm 2012 tỷ lệ cán bộ cấp phường (dưới 30 tuổi), cấp quận (dưới 35 tuổi) ít nhất 15%; năm 2013 đạt ít nhất 18%; năm 2014 là 21%; năm 2015 ít nhất là 25%.

Tại Đảng bộ huyện Ba Vì, trong số 614 cấp ủy viên được bầu tại các ĐH đảng bộ cơ sở vừa qua có 118 cán bộ nữ, chiếm 19,2%. Bí thư Huyện ủy Hoàng Thanh Vân khẳng định, cán bộ nữ đã tạo được bước chuyển. Nhiều chị em đã khẳng định năng lực, kinh nghiệm công tác, được tín nhiệm giao đảm nhận chức vụ trưởng, phó các ban đảng, đoàn thể và cán bộ chủ chốt xã, thị trấn. Cùng với Hà Đông, Ba Vì, các Đảng bộ Từ Liêm, Gia Lâm, Tây Hồ, Hoàng Mai, Đảng bộ khối Doanh nghiệp… tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy đều đạt và vượt 15% theo quy định của Trung ương. Mạnh dạn giao việc cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ là chủ trương của các đảng bộ quận, huyện, đảng bộ khối, tổng công ty trực thuộc Đảng bộ TP Hà Nội sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ này.

Tạo nguồn vững chắc

Đại hội của 2.006 chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ TP Hà Nội đã bầu được 12.680 ủy viên. Trong đó, tỷ lệ cán bộ nữ đạt 21,1%, còn tỷ lệ trẻ dưới 30 tuổi chỉ chiếm 4,6%. So với yêu cầu, cán bộ trẻ còn quá ít. Tỷ lệ này ở đảng bộ cấp trên cơ sở còn hạn chế hơn. Nguyên nhân không phải cán bộ trẻ kém năng lực và thiếu kinh nghiệm, mà do Hà Nội có đội ngũ cán bộ hùng hậu. Vì vậy, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ TP Hà Nội đã thể hiện quyết tâm tiếp tục tạo sự đột phá trong công tác đánh giá, bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, nữ. Trực tiếp Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã giao nhiệm vụ cho Ban Tổ chức Thành ủy ngay trong năm 2011 phải đánh giá đúng năng lực cán bộ trẻ, nữ, tạo mọi điều kiện cho cán bộ phát huy tài năng. Bên cạnh đó, ngành tổ chức xây dựng Đảng Thủ đô phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, sâu sát, tận tâm trong việc phát hiện, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ trẻ, nữ.

Để nhiệm kỳ tới Hà Nội thực hiện được yêu cầu của Trung ương về công tác cán bộ nữ, trẻ, ngay từ năm 2011 Thành ủy xây dựng kế hoạch đào tạo 500 cán bộ (chủ yếu cán bộ trẻ, sinh viên mới ra trường) nhằm tạo nguồn cán bộ. Trong số này, Thành ủy sẽ đào tạo 100 cán bộ cho ngành tuyên giáo, 100 cán bộ cho ngành kiểm tra, 100 cán bộ cho khối ủy ban và 200 cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn. Căn cứ sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và tình hình của địa phương, các đảng bộ xác định nhiệm vụ cho từng năm. Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Lê Văn Luân cho biết, sẽ chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện được mục tiêu, xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ, cơ cấu hợp lý, chất lượng tốt, bảo đảm sự kế thừa, phát triển giữa ba thế hệ cán bộ. Quận sẽ chú ý đào tạo cán bộ nữ, cán bộ trẻ; chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị và thực hiện tốt chủ trương trẻ hóa, nhất thể hóa các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; tiếp tục hoàn chỉnh cơ chế thu hút cán bộ có đức, có tài, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc về công tác tại các cơ quan của quận...

Bí thư Quận ủy Long Biên Vũ Đức Bảo khẳng định, trước mắt, Quận ủy đánh giá toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, đạo đức, ý thức trách nhiệm... Trên cơ sở đó, Quận ủy xây dựng quy định về cơ cấu và tiêu chuẩn cán bộ, công chức; bổ sung, hoàn thiện các văn bản về công tác cán bộ. Mặt khác, Quận ủy tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ gắn với quy hoạch, tiêu chuẩn hóa từng chức danh. Sự nỗ lực của đảng bộ các quận và cấp ủy các cấp đã, đang và sẽ tạo cơ hội, môi trường cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, giúp Hà Nội có được một đội ngũ cán bộ trẻ, nữ hùng hậu, đầy đủ năng lực, kinh nghiệm công tác, bổ sung nguồn cán bộ cho Trung ương.