Đảng đoàn thể

LĐLĐ Quận Long Biên: tuyên truyền cổ động và tổ chức Đêm Liên hoan văn nghệ công nhân viên chức lao động hưởng ứng ngày dân số Việt nam 26/12.
Ngày đăng 18/12/2010 | 00:00  | Lượt xem: 557

Ngày 17/12/2010 LĐLĐ Quận Long Biên phối hợp với Trung tâm công tác xã hội LĐLĐ Thành phố Hà Nội tuyền truyền cổ động trên các trục đường của Quận về công tác dân số kế hoạch hoá gia đình và tổ chức đêm Liên hoan văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, giai cấp công nhân …


    

  Ngày 17/12/2010 LĐLĐ Quận Long Biên phối hợp với Trung tâm công tác xã hội LĐLĐ Thành phố Hà Nội tuyền truyền cổ động trên các trục đường của Quận về công tác dân số kế hoạch hoá gia đình và tổ chức đêm Liên hoan văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, giai cấp công nhân …Đêm liên hoan văn nghệ thu hút gần 100 nam, nữ diễn viên tham gia tạo không khí vui tươi phấn khởi cho công nhân viên chức lao động, nhân dân trên địa bàn đến xem.

        Hưởng ứng ngày dân số Việt Nam 26/12/2010, với chủ đề “Mọi người đều được quan tâm. Với thông điệp: kiểm soát và giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh – trách nhiệm của chúng ta”, mỗi CNVCLĐ Quận Long Biên phấn đấu: Thực hiện gia đình ít con, khoẻ mạnh, để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; dù gái hay trai chỉ hai là đủ; Nhà nước, xã hội, gia đình và cộng đồng có trách nhiệm thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình. Các nội dung tuyên truyền nhằm mục tiêu góp phần làm chuyển đổi nhận thức hành vi về dân số kế hoạch hoá gia đình trong CNVCLĐ.

 

 

 

     Thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình là giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và của toàn xã hội, góp phần  làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

                          Bài và ảnh: Thu Hoà, Anh Tuấn