Đảng đoàn thể

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ tư: Bước quan trọng cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ II.
Ngày đăng 05/11/2010 | 00:00  | Lượt xem: 461

Ngày 03/10, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã dành một ngày thảo luận và thông qua 4 chương trình công tác toàn khoá.

      Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua 4 chương trình công tác toàn khoá: "Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế trên địa bàn quận giai đoạn 2010-2015"; "Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quận giai đoạn 2010-2015"; "Tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật khung theo hướng đồng bộ, hiện đại, tăng cường quản lý đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2010-2015"; "Tập trung xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với nâng cao chất lượng xây dựng Tổ dân phố văn hóa quận Long Biên giai đoạn 2010-2015". Các chương trình được Ban Chấp hành đánh giá có bố cục chặt chẽ, nội dung sát với nghị quyết Đại hội II, tính khả thi cao, giải pháp có tính chất mạnh mẽ và đồng bộ.

     Với sáu chương trình công tác toàn khoá được thông qua, đây là bước quan trọng cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ II. Trước đó, hội nghị lần thứ ba diễn ra ngày 11/10, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã thông qua chương trình xây dựng Đảng và chương trình an ninh quốc phòng.

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ tư

      Kết luận hội nghị lần thứ tư, đồng chí Vũ Đức Bảo - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ yêu cầu Ban chủ nhiệm các chương trình công tác toàn khoá tiếp thu ý kiến đóng góp của Ban Chấp hành, hoàn thành chương trình và triển khai thực hiện trong tháng 11, Đảng uỷ các phường xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình trong tháng 12 năm 2010.