Đảng đoàn thể

LỚP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LONG BIÊN LẦN THỨ II.
Ngày đăng 25/10/2010 | 00:00  | Lượt xem: 580

Ngày 24/10/2010, Ban Tuyên giáo Quận uỷ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận mở 02 lớp quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ II tới hơn 500 cán bộ, Đảng viên thuộc các chi, đảng bộ khối hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp.

            Về dự và trực tiếp quán triệt là các đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo, Phó trưởng ban Tuyên giáo Quận uỷ. Tại lớp học các đồng chí báo cáo viên đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ II.

Lớp học được tổ chức nghiêm túc, cán bộ tham gia đông đủ, có chất lượng. Thông qua lớp học đã khái quát những thành tựu đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ I; những  mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trên từng lĩnh vực trong nhiệm kỳ lần thứ II (2010 - 2015).
Tại lớp học, đồng chí Báo cáo viên tập trung nhấn mạnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hai khâu đột phá về đầu tư phát triển hạ tầng khung đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại; lĩnh vực cải cách hành chính  (Trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, trách nhiệm trong thực thi công vụ). Gắn với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội trên 6 lĩnh vực: Kinh tế, đầu tư  phát triển hạ tầng khung đô thị, cải cách hành chính, xây dựng Đảng, an ninh quốc phòng và văn hóa - xã hội.
Cuối buổi học, đồng chí báo cáo viên yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc các chi, đảng bộ hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp, căn cứ nội dung được nghiên cứu, quán triệt gắn với nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, xây dựng chương trình hành động, tổ chức thực hiện góp phần đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Long Biên lần thứ II đi vào cuộc sống./.