Đảng đoàn thể

Hội nghị rà soát bổ sung quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT LĐLĐ quận, nhiệm kỳ 2023-2028
Ngày đăng 25/03/2023 | 17:24  | Lượt xem: 244

Ngày 24/3/2023, tại Hội trường khu liên cơ quan, LĐLĐ quận Long Biên tổ chức Hội nghị rà soát bổ sung quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT LĐLĐ quận, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Thùy Linh – Quận ủy viên, Phó trưởng Ban tổ chức Quận ủy, đồng chí Phan Thị Thu Hằng – Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên;các đồng chí ủy viên BCH, UBKT LĐLĐ quận và các đồng chí cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở.

Thực hiện hướng dẫn số 06/HD-LĐLĐ ngày 22/3/2021 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý của các đơn vị trong hệ thống công đoàn Thủ đô và thực hiện Kế hoạch số 112-KH/QU ngày 04/4/2022 của Quận ủy Long Biên về rà soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp đối với cấp ủy, các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý. Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã xây dựng đề án bổ sung quy hoạch nhằm thực hiện nghiêm túc kế hoạch của LĐLĐ thành phố và Quận ủy; bảo đảm tính kế thừa, phát triển, chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ trong tổ chức Công đoàn. Đồng thời, đánh giá, rà soát, kịp thời đưa khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện để kịp thời bổ sung cán bộ có năng lực, uy tín, triển vọng. Công tác quy hoạch thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch trong quy hoạch cán bộ. 

Ngay sau khi nghe hướng dẫn cụ thể về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh, các đại biểu dự hội nghị đã tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu bổ sung quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ, UBKT LĐLĐ quận, nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng các bước quy định và hướng dẫn.

Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng nhằm bổ sung nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ quận theo nhiệm kỳ. 

Một số hình ảnh tại hội nghị: