Đảng đoàn thể

Quận Long Biên sơ kết 01 năm thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị
Ngày đăng 05/08/2022 | 07:39  | Lượt xem: 688

Ngày 3/8/2022, Quận ủy Long Biên tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Thông tri 03-TT/QU, ngày 22/4/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy về tổ chức thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP, ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND Thành phố về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Doãn Toản - UVTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí cán bộ các ban xây dựng Đảng của Thành ủy; Ban Thường vụ Quận ủy; lãnh đạo UBND Quận; Trưởng, phó các Ban HĐND Quận; Trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể CT-XH Quận; Trưởng các đơn vị: Chi cục thuế Long Biên, Bảo hiểm xã hội Quận, Kho bạc Nhà nước Long Biên; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 14 phường; Các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Đồng chí Đường Hoài Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận chủ trì và kết luận hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận đã báo cáo kết quả 01 năm thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn Quận. Theo đó, Quận đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt văn bản; công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị. Chủ động tiếp cận, nghiên cứu văn bản cấp trên; nhận thức rõ thuận lợi, thách thức; xác định các nhiệm vụ, giải pháp. Tập trung chuẩn bị tốt, chu đáo các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện mô hình thí điểm. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy được thể hiện rõ nét, toàn diện; cơ chế phối hợp, kiểm soát rõ ràng, hiệu quả. HĐND, UBND Quận tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành; kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh; tập trung triển khai các nhiệm vụ, đưa mô hình Chính quyền đô thị đi vào thực tiễn. UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới về phương thức, hướng mạnh về cơ sở; đồng hành, hỗ trợ UBND Quận, phường trong thực hiện mô hình mới. Mặc dù dịch bệnh covid -19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân nhưng với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao, quận Long Biên đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quốc phòng được củng cố. Không phát sinh đơn thư phức tạp liên quan đến việc triển khai mô hình thí điểm trên địa bàn Quận.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận báo cáo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Toản - UVTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả 01 năm triển khai mô hình chính quyền đô thị tại quận Long Biên, đặc biệt là sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, lãnh đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể CT-XH từ Quận đến cơ sở; tập trung quán triệt, cụ thể hóa việc thực hiện các quy định của Trung ương, Thành phố phù hợp với điều kiện thực tế của Quận; chuẩn bị tốt, các điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả mô hình thí điểm. Trao đổi làm rõ một số vấn đề, đồng chí Nguyễn Doãn Toản đề nghị, quận Long Biên thời gian tới cần tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế đã nêu trong báo cáo; rà soát lại toàn bộ quy chế làm việc giữa cấp ủy, chính quyền trên cơ sở quy chế mẫu của Thành ủy ban hành; tăng cường hoạt động giám sát của HĐND Quận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể CT-XH gắn với tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Đồng chí cũng ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị của Quận và các phường liên quan đến biên chế, chế độ, chính sách giữa công chức xã, phường; công tác tài chính, ngân sách; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số …

Đ/c Nguyễn Doãn Toản - UVTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy phát biểu chỉ đạo

Thay mặt các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận đã tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí UVTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Đồng thời ghi nhận các ý kiến tham luận của các đại biểu dự hội nghị. Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn Quận, đồng chí yêu cầu lãnh đạo cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp sau:

Đ/c Đường Hoài Nam - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận tiếp thu ý kiến và kết luận hội nghị

1. Tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn Thành phố. Chủ động tiếp cận, triển khai các quy định mới về phân cấp quản lý nhà nước; quy định về tài chính, ngân sách; cơ chế chỉ huy, điều hành, phối hợp thực hiện nhiệm vụ về an ninh, quốc phòng, quân sự địa phương.

2. Đổi mới mạnh mẽ hơn về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan đơn vị khối Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể CT-XH; tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; linh hoạt, hiệu quả trong công tác phối hợp giữa Quận và phường trên cơ sở nhận thức và xác định đúng trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan.

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, Thành phố và Quận về công tác điều động, luân chuyển cán bộ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức khối phường.

4. Triển khai hiệu quả Đề số 11-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2022-2026, trong đó tập trung hoàn thiện về tổ chức bộ máy, đảm bảo về số lượng đại biểu HĐND Quận chuyên trách; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, chất lượng các kỳ họp của HĐND Quận.

5. Tiếp tục phát huy vai trò của UBMTTQ, các đoàn thể CT-XH trong công tác giám sát, phản biện xã hội. Vận hành hiệu quả cơ chế phối hợp giữa cấp ủy, HĐND, UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH trong giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của UBND Quận và phường trong điều kiện không tổ chức HĐND phường.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND Quận đã biểu dương, khen thưởng đối với 11 tập thể và 12 cá nhân có thành tích trong thực hiện mô hình thí điểm trên địa bàn Quận.

 

Lãnh đạo Thành phố và Quận Long Biên trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích