Đảng đoàn thể

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và cơ sở triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 của Quận
Ngày đăng 03/08/2022 | 15:17  | Lượt xem: 6564

Từ 15/7 - 30/7/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và cơ sở đã tổ chức hội nghị triển khai “Phát động phong trào toàn dân tham gia tự quản giữ gìn VSMT, cảnh quan đô thị” tới toàn thể các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ, đảng viên, người lao động, hội viên, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn Quận.

Thực hiện Kế hoạch số 211-KH/QU ngày 25/12/2019 của Quận ủy Long Biên về ”Phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường” năm 2020; Kế hoạch số 90-KH/QU ngày 14/01/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy; Kế hoạch số 15/KHLT ngày 15/02/2022 của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể CT-XH quận về thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”; Kế hoạch số 51/KH-MTTQ-BTT ngày 29/6/2022 của Ban TT Ủy ban MTTQ Việt Nam quận về “Phát động phong trào toàn dân tham gia tự quản giữ gìn VSMT, cảnh quan đô thị”.

Từ 15/7 - 30/7/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và cơ sở đã tổ chức hội nghị triển khai “Phát động phong trào toàn dân tham gia tự quản giữ gìn VSMT, cảnh quan đô thị” tới toàn thể các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ, đảng viên, người lao động, hội viên, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn quận.

Tại hội nghị của quận, Đ/c Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên đã triển khai Kế hoạch số 51 và quán triệt các nội dung, yêu cầu trong công tác triển khai tới các cơ quan, doanh nghiệp và mọi tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa và túi nylon,…., không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đảm bảo cảnh quan đô thị góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đồng thời thống nhất nội dung Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên thường xuyên tuyên truyền, vận động, kiểm tra và giám sát việc tổ chức thực hiện; thông báo đến các cơ quan chức năng đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm; đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng quận khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích, các mô hình, cách làm hay trong hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị trên địa bàn quận.

Đ/c Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN quận Long Biên
triển khai kế hoạch “Phát động phong trào toàn dân tham gia tự quản giữ gìn VSMT, cảnh quan đô thị”

Đối với Ủy ban MTTQ các phường,ngay sau khi tổ chức hội nghị triển khai phát động tới các Ban công tác Mặt trận đã tổ chức tuyên truyền, vận động các đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân; ký cam kết thực hiện văn minh đô thị, vệ sinh môi trường và chỉnh trang đô thị. Phối hợp với chính quyền, các ngành đoàn thể gắn thực hiện các nội dung của phong trào với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, trọng tâm là thực hiện các tiêu chí đánh giá giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo cảnh quan đô thị.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ các phường tiếp tục phát động phong trào, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện báo cáo kết quả về Ủy ban MTTQ quận; đề xuất các tập thể, cá nhân trong cộng đồng dân cư có thành tích, ý tưởng sáng tạo để xem xét, đánh giá, thi đua, khen thưởng được chính xác, kịp thời.

Một số hình ảnh các phường: