Đảng đoàn thể

Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB và chỉnh trang đô thị”
Ngày đăng 29/07/2022 | 09:36  | Lượt xem: 370

Chiều ngày 28/7/2022, Quận ủy Long Biên tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB và chỉnh trang đô thị”.

Dự hội nghị có đồng chí Phùng Văn Dũng - Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy; đại diện Phòng chuyên môn Ban Dân vận Thành ủy. Cùng dự có các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy; Thường trực HĐND, UBND Quận; đại diện lãnh đạo UB MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Quận; lãnh đạo một số phòng, Ban thuộc UBND Quận; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường; đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng mô hình dân vận khéo tiêu biểu 6 tháng đầu năm và khen thưởng bài viết tiêu biểu vòng sơ khảo Cuộc thi viết về điển hình dân vận khéo trên địa bàn quận Long Biên năm 2022. Đồng chí Đường Hoài Nam - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi đồng chí Nguyễn Quốc Long - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy trình bày báo cáo kết quả thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị” 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, các đại biểu đã có những ý kiến tham luận chia sẻ giải pháp thực hiện tốt nội dung Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị. Tiếp đó, hội nghị đã mời 3 đại biểu các phường Phúc Lợi, Ngọc Thụy, Việt Hưng tham gia chương trình tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi về những bất cập, khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chủ đề công tác năm của Quận.

Đại biểu tham gia tọa đàm

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy ghi nhận những kết quả đạt được trong việc thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB và chỉnh trang đô thị” 6 tháng đầu năm 2022 của quận Long Biên, đồng chí đánh giá kết quả đó là sự quyết tâm cao và nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên địa bàn Quận, đồng chí cũng nêu ra một số vấn đề quận Long Biên cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới.

Tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Phùng Văn Dũng - Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy, đồng chí Đường Hoài Nam - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận khẳng định trong những tháng cuối năm 2022, quận Long Biên sẽ phấn đấu hoàn thành các chương trình, nhiệm vụ theo kế hoạch chủ đề công tác năm, hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quận, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện chủ đề công tác năm của Quận. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của Chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội trong hiện chủ đề công tác năm, nhất là những lĩnh vực còn hạn chế, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động thực tế.

Hai là, quan tâm công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong xác định các nhiệm vụ trọng tâm, các nhóm giải pháp chủ yếu, phù hợp với tình thực tiễn của Quận và cơ sở để tổ chức thực hiện hiệu quả Chủ đề năm công tác của Quận.

Ba là, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Dân vận ở cơ sở, của Tổ vận tại tổ dân phố; tổ chức tốt các hội nghị tọa đàm; hội thi viết về điển hình Dân vận khéo; tăng cường phản biện xã hội về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; làm tốt công tác phối hợp, cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội; tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng; các quy định của pháp luật về công tác giải phóng mặt bằng, trật tự đô thị, cung cấp thông tin quy hoạch. Chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận của Quận và cơ sở.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các mô hình, trọng tâm kiểm tra trong công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị.

Năm là, tiếp tục đánh giá thực chất, nghiêm túc việc thực hiện chủ đề công tác năm 2022, qua đó làm cơ sở, nền tảng cho việc lựa chọn chủ đề công tác của những năm tiếp theo. Quan tâm công tác thi đua khen thưởng; duy trì, nhân rộng các mô hình điển hình Dân vận khéo trên địa bàn Quận.

Kết thúc Hội nghị, để ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện chủ đề công tác 6 tháng đầu năm 2022, Quận ủy đã công bố quyết định khen thưởng và trao giấy khen cho 63 tập thể, cá nhân có mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu và 15 tác giả có bài viết tiêu biểu vòng sơ khảo cuộc thi viết về tấm gương điển hình Dân vận khéo trên địa bàn quận Long Biên năm 2022./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Đại biểu dự Hội nghị

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố và lãnh đạo Quận trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu 6 tháng đầu năm và các tác giả có bài thi viết tiêu biểu vòng sơ khảo cuộc thi viết về điển hình Dân vận khéo trên địa bàn quận Long Biên năm 2022