Đảng đoàn thể

Ủy ban MTTQ Quận tổ chức học tập Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Hướng dẫn thực hiện Kết luận 21-KL/TW
Ngày đăng 24/06/2022 | 15:35  | Lượt xem: 405

Sáng ngày 23/6/2022, tại hội trường nhà văn hóa phường Phúc Đồng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021.

Dự và làm báo cáo viên hội nghị chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng có đồng chí Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng phòng lý luận lịch sử đảng, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận, Chủ tịch, Phó chủ tich Ủy ban MTTQ phường, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố, đại diện Chuyên viên Ban tuyên giáo quận ủy Long Biên, có tổng số 257 đại biểu.

Đồng chí Phạm Ngọc – Giảng viên cao cấp, nguyên trưởng phòng lý luận lịch sử đảng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc – Giảng viên cao cấp, Nguyên Trưởng phòng Lý luận Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã truyền đạt về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Đàm Văn Huân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội truyền đạt chuyên đề những nội dung mới trong việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; tồn tại hạn chế, nguyên nhân. Mục tiêu trong giai đoạn hiện nay; 05 nhiệm vụ và giải pháp. Một số hoạt động chính của MTTQ các cấp thực hiện kết luận số 21 (08 nhiệm vụ); Hoạt động giám sát cán bộ, Đảng viên giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội