Đảng đoàn thể

Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 5/2022
Ngày đăng 27/05/2022 | 16:37  | Lượt xem: 432

Sáng 27/5/2022, tại Phòng họp số 2 - Quận ủy, Ban Tuyên giáo quận ủy tổ chức giao ban dư luận xã hội định kỳ tháng 5/2022

Dự và trực tiếp chủ trì hội nghị có đồng chí Đinh Thị Việt Hà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Tổ trưởng Tổ dư luận xã hội quận và các đồng chí trong Tổ cộng tác viên dư luận xã hội quận.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Việt Hà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đã định hướng các nội dung thảo luận tại hội nghị.

Đ/c Đinh Thị Việt Hà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy định hướng nội dung thảo luận tại hội nghị

Hội nghị đã có 09 ý kiến phản ánh tình hình dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận xung quanh những vấn đề đã được định hướng trong tháng 5/2022, tập trung vào các nội dung: Về các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong tháng; công tác thông tin tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid-19 (việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, việc triển khai tiêm vacxin phòng Covid -19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi…); thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV; các hoạt động chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA GAMES 31; kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, thực hiện “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”; cải cách hành chính; giáo dục; giao thông; môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; tình hình an ninh chính trị, trật  tự an toàn xã hội… những vấn đề khác tại địa phương, ngành, cơ sở.

Các đồng chí Cộng tác viên phản ánh dư luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thị Việt Hà – Phó trưởng Ban Tuyên giáo  Quận ủy tiếp thu ý kiến phản ánh của các cộng tác viên và đề nghị các cộng tác viên tiếp tục quan tâm nắm bắt DLXH trong tháng 6/2022 như:

1. Các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong tháng 6/2022;

2. Về tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây;

3. Về kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV;

4. Về công tác tuyên truyền, triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư  tưởng về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;

5. Về công tác thông tin tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid -19 (việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid -19; việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid -19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi...);

6. Về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022;

7. Về việc tổ chức các hoạt động phong trào thanh niên tình nguyện năm 2022;

8. Việc thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố và Quận “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; “Năm dân vận khéo, trọng tâm giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”;

9. Về những vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị,… và các vấn đề bức xúc tại địa phương, đơn vị. 

Trên cơ sở phản ánh của các cộng tác viên dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Quận ủy sẽ tổng hợp đầy đủ báo cáo Thường trực Quận ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy đúng quy định; đồng thời gửi UBND Quận và các đơn vị có liên quan điều tra, xác minh và trả lời các nội dung mà cộng tác viên phản ánh một cách kịp thời để định hướng lại DLXH.