Đảng đoàn thể

Bồi dưỡng nhận thức vai trò của cấp ủy cơ sở trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay
Ngày đăng 22/05/2022 | 23:42  | Lượt xem: 270

Ngày 18/5/2022, tại giảng đường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị Quận tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022.

 

Dự khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Đinh Thị Việt Hà, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; đồng chí Trần Minh Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận, cùng 271 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên 14 Phường; Cộng tác viên DLXH Quận và các đồng chí Bí thư chi bộ Tổ dân phố.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe TS. Lương Ngọc Vĩnh – Trưởng khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt một số nội dung trọng tâm về công tác đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch hiện nay của nước ta. Theo đó, hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức tuyên truyền những quan điểm sai trái, xuyên tạc, với mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà trọng tâm là xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trọng yếu, cấp bách của công tác bảo vệ an ninh tư tưởng; đồng thời là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và các cán bộ, đảng viên.

TS. Lương Ngọc Vĩnh truyền đạt tại lớp tập huấn

Lớp tập huấn đã khái quát những kết quả và hạn chế trong công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái tại cơ sở hiện nay. Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm đối với cấp ủy cơ sở cần quan tâm, tập trung triển khai thực hiện trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, báo cáo viên đã thông tin rõ một số phương pháp cụ thể, phù hợp với cấp cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Thông qua lớp tập huấn, các đồng chí học viên đã tiếp thu những kiến thức cơ bản về lý luận và nghiệp vụ. Từ đó vận dụng vào thực tiễn, có phương pháp tuyên truyền, đấu tranh phù hợp với đặc điểm cụ thể, góp phần ổn định tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại đơn vị, địa phương.