Đảng đoàn thể

Thường trực Quận ủy dự sinh hoạt chuyên đề với Chi bộ Đội quản lý thị trường số 16
Ngày đăng 05/05/2022 | 16:39  | Lượt xem: 4566

Chiều ngày 05/5/2022, đồng chí Đường Hoài Nam - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Quận ủy dự sinh hoạt chuyên đề với Chi bộ Đội quản lý thị trường số 16.

Căn cứ Kế hoạch số 108-KH/QU ngày 25/02/2022 của Quận ủy Long Biên về việc thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”.

Chi bộ đã nghe đồng chí Phó Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo chuyên đề về một số khó khăn, vướng mắc và các giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao của đơn vị theo đúng trình tự tại các hướng dẫn của cấp trên về sinh hoạt chi bộ. Theo đó, báo cáo chuyên đề đã đánh giá các kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong 4 tháng đầu năm, các hạn chế, tồn tại, khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022. Tại hội nghị, đã có 10 lượt ý kiến thảo luận, phân tích, đề xuất một số nội dung, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Đồng chí Nguyễn Tiến Vũ - Bí thư Chi bộ đã tóm tắt các ý kiến thảo luận, kết luận và phân công nhiệm vụ cho đảng viên để tổ chức thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy đã khẳng định chủ trương mới của Thành ủy Hà Nội, Quận ủy Long Biên: Thường trực Quận ủy sẽ định kỳ dự sinh hoạt với các chi bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy, quan tâm, lắng nghe các ý kiến phát biểu của đảng viên, tiếp thu các đề xuất, kiến nghị từ chi bộ cơ sở để xem xét, giải quyết. Đồng thời, đồng chí ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Đội quản lý thị trường số 16, bảo đảm đúng trình tự, nội dung, cơ bản đạt yêu cầu theo Hướng dẫn của Trung ương, Quận ủy về sinh hoạt chi bộ. Đồng chí đề nghị Chi bộ hoàn chỉnh báo cáo và ban hành nghị quyết chuyên đề nêu trên, lưu ý việc chỉ rõ các hạn chế, nguyên nhân; xác định giải pháp phù hợp với các hạn chế, phân công nhiệm vụ cho đảng viên rõ người, rõ việc, rõ tiến độ thời gian. Đồng thời, cấp ủy chi bộ, Thủ trưởng đơn vị kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.  Chi bộ quan tâm phối hợp với thủ trưởng đơn vị để tiếp tục đoàn kết, xây dựng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị và Quận.

Một số hình ảnh buổi sinh hoạt chi bộ: