Đảng đoàn thể

Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 11/2021
Ngày đăng 01/12/2021 | 14:15  | Lượt xem: 367

Chiều ngày 30/11/2021, tại Phòng họp số 2 - Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức giao ban dư luận xã hội định kỳ tháng 11/2021.

Dự và trực tiếp chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận, dự hội nghị có các đồng chí trong trong Tổ Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Quận.

Tại hội nghị đã công bố Quyết định số 334-QĐ/QU ngày 26/11/2021 của Quận ủy về việc "Kiện toàn Tổ cộng tác viên dư luận xã hội cấp Quận".

Đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận chỉ đạo và định hướng các nội dung cần thảo luận tại hội nghị.

Đ/c Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT Quận định hướng tại hội nghị

Hội nghị đã có 8 ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung như: công tác thông tin tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid -19 và phát triển kinh tế xã hội; chiến dịch tiêm chủng vắcxin Covid-19; việc triển khai thực hiện gói hỗ trợ khắc phục khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68-NQ/CP của Chính phủ; về nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội; kỳ họp thứ 2 Quốc hội, khóa XV; công tác thu thuế phi nông nghiệp; việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân; việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2021 của Quận "Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng"; công tác triển khai giải phóng mặt bằng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường… trên địa bàn Quận.

Các cộng tác viên DLXH Quận phản ánh tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận đề nghị các cộng tác viên DLXH Quận chủ động nắm bắt thông tin, thông báo nhanh qua điện thoại hoặc bằng văn bản, nhạy bén, dự báo trước tình hình, đề xuất với các cấp ủy Đảng biện pháp xử lý, giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương và Quận có những giải pháp, quyết sách phù hợp nhằm ổn định tình hình; giải quyết kịp thời vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở, góp phần định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Trên cơ sở phản ánh của các cộng tác viên dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Quận ủy sẽ tổng hợp đầy đủ báo cáo Thường trực Quận ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy đúng quy định; đồng thời gửi UBND Quận và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh và trả lời các nội dung mà cộng tác viên phản ánh một cách kịp thời để định hướng lại DLXH.