Đảng đoàn thể

Quận ủy Long Biên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2021
Ngày đăng 30/11/2021 | 10:36  | Lượt xem: 726

Sáng ngày 30/11/2021, tại giảng đường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Quận ủy Long Biên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2021

Dự khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Phùng Văn Dũng - Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy, đồng chí đại biểu Phòng Dân tộc và Tôn giáo, đại biểu phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước -  Ban Dân vận Thành ủy. Đại biểu quận Long Biên có đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó bí thư thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Long - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận; các đồng chí đại diện lãnh đạo UB MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội Quận.

Tham dự lớp tập huấn, tại điểm cầu Trung tâm Chính trị Quận có đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ phường Đức Giang, các đồng chí tổ trưởng tổ dân vận các tổ dân phố phường Đức Giang; tại điểm cầu 14 phường, có đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ, tổ trưởng tổ dân vận các tổ dân phố.

Đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó bí thư thường trực Quận ủy phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó bí thư Thường trực Quận ủy thay mặt Ban chỉ đạo công tác tôn giáo quận Long Biên đã báo cáo khái quát tình hình tôn giáo trên địa bàn Quận. Theo đó, xác định công tác tôn giáo là vấn đề chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, những năm qua, bộ máy làm công tác tôn giáo từ Quận đến cơ sở đã được tăng cường về cả số lượng và chất lượng; công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo được quan tâm thực hiện; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tôn giáo thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tham gia các phong trào thi đua yêu nước trên tất các các lĩnh vực của đời sống xã hội..., Các chức sắc, tín đồ tôn giáo cơ bản chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện sống ''Tốt đời - đẹp đạo", "Kính chúa - yêu nước". Nhìn chung, tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn Quận luôn có sự ổn định, các cơ sở tôn giáo chấp hành nghiêm chỉ đạo của BCĐ công tác tôn giáo của Quận.

Tại hội nghị, các đồng chí học viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Phúc Nguyên - Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ truyền đạt một số nội dung trọng tâm trong công tác tôn giáo hiện nay. Đồng chí đã nêu rõ những kết quả nổi bật của công tác tôn giáo trong những năm qua và định hướng về công tác tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ trong thời gian tới.

Thông qua lớp tập huấn, các đồng chí học viên đã tiếp thu những kiến thức cơ bản về lý luận và nghiệp vụ. Từ đó vận dụng vào thực tiễn, có phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác tôn giáo tại cơ sở theo mục tiêu, đường lối của Đảng.

Hình ảnh tại điểm cầu Trung tâm Chính trị Quận.