Đảng đoàn thể

Lớp Bồi dưỡng báo cáo viên định kỳ quý IV năm 2021
Ngày đăng 26/11/2021 | 21:18  | Lượt xem: 428

Sáng 25/11/2021, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp Trung tâm Chính trị Quận tổ chức lớp bồi dưỡng Báo cáo viên định kỳ quý IV năm 2021 bằng hình thức trực tuyến với 256 cán bộ, đảng viên tham dự.

Dự và trực tiếp là báo cáo viên của lớp học có đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; tham dự tại điểm cầu của Quận có đồng chí Đinh Thị Việt Hà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, các đồng chí chuyên viên Ban Tuyên giáo và cộng tác viên dư luận xã hội của Quận. Điểm cầu 14 phường có các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo, Bí thư chi bộ tổ dân phố.   

Tại hội nghị trực tuyến, các đồng chí học viên đã được nghe đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt một số nội dung trọng tâm trong công tác tuyên giáo hiện nay.

Về công tác chính trị, tư tưởng của Đảng: Trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh đều phải kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên phải làm thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan đơn vị và ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực tham gia làm công tác tư tưởng, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, chủ động ngăn ngừa, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Đồng chí báo cáo viên cũng nêu rõ những kết quả nổi bật của Đảng bộ Thành phố Hà Nội trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng những năm qua.

Về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường hoạt động quản kiểm soát đối với mạng xã hội; xây dựng lực lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Về công tác dư luận xã hội: Nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; tăng cường công tác thông tin định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thông tin về những vấn đề được dư luận quan tâm, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội…

Thông qua lớp bồi dưỡng, các đồng chí học viên đã tiếp thu những kiến thức cơ bản về lý luận và nghiệp vụ. Từ đó vận dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo tại cơ sở.  

Một số hình ảnh tại lớp học:

Đồng chí Báo cáo viên trình bày tại lớp học

Điểm cầu tại phòng học số 1 Quận ủy

Điểm cầu tại các phường