Đảng đoàn thể

Hội nghị giao ban chủ tịch MTTQ phường tháng 11 năm 2021
Ngày đăng 16/11/2021 | 15:21  | Lượt xem: 385

Chiều ngày 12/11/2021 tại phòng họp số 2 Quận Ủy Long Biên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị giao ban công tác MTTQ tháng 11 năm 2021

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, các đồng chí trong Ban Thường Trực Ủy ban MTTQ quận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường

          Sau gợi ý của chủ trì hội nghị về phản ảnh các nội dung: Về tổ chức ngày hội Đại đoàn kết gắn kỷ niệm 91 năm ngày truyền tống MTTQ; phòng chống dịch Covid – 19; bình xét thi đua; giám sát, nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Nhân dân nơi cư trú; thành lập Ban công tác Mặt trận ở tổ dân phố mới được thành lập; GPMB; lập dự trù kinh phí hoạt động của MTTQ, ban TTND, GSĐTCCĐ năm 2022 và các nội dung địa phương quan tâm

          Hội nghị có 13 Chủ tịch MTTQ phường trao đổi các nội dung gợi ý và thống nhất:

- Về tổ chức ngày hội theo văn bản hướng dẫn của MTTQ thành phố và chỉ đạo của cấp ủy đảm bảo phòng chống dịch

- Văn bản phục vụ phản biện xã hội ở phường do MTTQ phường chủ động trên cơ sở quy trình nội bộ tổ chức hội nghị phản biện xã hội đã ban hành

- Lập dự trù kinh phí hoạt động của MTTQ phường, Ban TTND, ban GSĐTCCĐ trên cơ sở các văn bản hiện hành

- Nhận xét đảng viên đang công tác của Ban công tác Mặt trận theo Hướng dẫn số 30 của MTTQ thành phố

- Rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình công trọng tâm năm 2021 để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, toàn diện

Hội nghị giao ban hoàn thành nội dung và kết thúc 17h00 cùng ngày ./.

Đ/c Ngô Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Long Biên chủ trì hội nghị