Đảng đoàn thể

Hội CCB Quận làm việc với các Hội cơ sở rà soát nhân sự Hội nhiệm kỳ 2022 - 2027
Ngày đăng 15/11/2021 | 13:48  | Lượt xem: 541

Trong các ngày 10 và 12/11/2021, Hội Cựu chiến binh quận phối hợp cùng Ban Tổ chức Quận ủy đã làm việc với Đảng ủy và Hội Cựu chiến binh các phường Đức Giang, Thượng Thanh, Sài Đồng, Thạch Bàn về công tác rà soát, quy hoạch nhân sự Hội cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Quận Hội làm việc với Đảng ủy, Hội CCB phường Sài Đồng

Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Quận ủy; Thường trực Hội Cựu chiến binh quận; Thường trực Đảng ủy và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các phường Đức Giang, Thượng Thanh, Sài Đồng, Thạch Bàn.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Hội CCB Thành phố Hà Nội, Quận ủy Long Biên và Hội CCB Quận về công tác chuẩn bị Đại hội Hội CCB, nhiệm kỳ 2022 - 2027, trong đó có công tác chuẩn bị nhân sự cán bộ chủ chốt hội. Đến nay 10/14 hội Cựu chiến binh cơ sở đã chuẩn bị được nguồn nhân sự nhiệm kỳ 2022 - 2027 và được Đảng ủy phường phê duyệt. Còn 4/14 hội cơ sở còn gặp một số khó khăn trong việc tìm nguồn nhân sự cũng như việc thực hiện quy trình các bước theo quy định.

Tại buổi làm việc, Ban Tổ chức Quận ủy và Hội Cựu chiến binh quận đã nghe Hội Cựu chiến binh các phường Đức Giang, Thượng Thanh, Sài Đồng, Thạch Bàn báo cáo tình hình. Trên cơ sở vướng mắc các hội cơ sở gặp phải và hướng dẫn trực tiếp của Ban Tổ chức Quận ủy, Quận Hội cùng với Đảng ủy phường đã tháo gỡ các vướng mắc và yêu cầu lãnh đạo các Hội cơ sở tiếp tục rà soát kỹ đối với nhân sự được giới thiệu, hoàn thành các bước theo quy trình nhân sự đảm bảo đúng quy định.

Quận Hội cũng yêu cầu các hội cơ sở khẩn trương hoàn thiện hồ sơ về công tác nhân sự và gửi về Thường trực Hội để có cơ sở báo cáo Quận ủy và Thành Hội theo tiến độ đề ra.

Theo kế hoạch, các hội cựu chiến binh cơ sở sẽ tổ chức và hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong khoảng thời gian từ ngày 01/3/2022 đến ngày 31/5/2022. Hội CCB Quận sẽ tổ chức Đại hội vào cuối tháng 7/2022.