Đảng đoàn thể

Kết quả công tác dân vận quý III năm 2021
Ngày đăng 08/10/2021 | 08:47  | Lượt xem: 81

Quý III năm 2021, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị Quận bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành uỷ và Quận uỷ về công tác dân vận, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo về thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nhân dân phấn khởi, đánh giá cao động thái quyết liệt của UBND Thành phố với việc ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 08/9/2021 về "xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vacxin phòng, chống Covid-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố" và các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội.

Ban Dân vận Quận ủy chủ động nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng cán bộ đảng viên và nhân dân; phối hợp với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn, tạo điều kiện để hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn diễn ra ổn định, tuân thủ Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo của Nhà nước; kịp thời tham mưu giải quyết các vụ việc phát sinh, nổi cộm trên địa bàn, không để phát sinh điểm nóng. Phối hợp nắm tình hình người nước ngoài ra vào, cư trú, sinh hoạt, làm việc trên địa bàn quận.

MTTQ và các đoàn thể Quận tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và các quan điểm của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới; tuyên truyền vận động nhân dân tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đặc biệt, tuyên truyền cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19; đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội đóng vai trò là lực lượng nòng cốt tham gia công tác phòng chống dịch bệnh.

Cuối tháng 8, đầu tháng 9/2021, MTTQ và các đoàn thể Quận tổ chức giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND Thành phố Hà Nội quy định một số chính sách đặc thù của Thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 tại các phường Ngọc Thụy, Gia Thụy, Bồ Đề, Phúc Đồng và Ngọc Lâm. Ngoài ra, MTTQ và các đoàn thể Quận đã thành lập đoàn giám sát Quy chế nội bộ thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn quận Long Biên đối với một số dự án; xây dựng Kế hoạch giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND phường năm 2021.

Khối vận các phường chủ động tham mưu cấp uỷ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân về công tác dân vận trong tình hình mới, phát động nhiều phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, Phối hợp thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng cán bộ đảng viên và nhân dân, kịp thời tham mưu giải quyết các vụ việc phát sinh, nổi cộm trên địa bàn. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện 6 QCDC trong các loại hình; thực hiện Pháp lệnh 34-PL/UBTVQH về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn gắn với thực hiện Quy chế giám sát cộng đồng. Phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể quần chúng, của Ban Thanh tra nhân dân trong công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường và các dự án đầu tư triển khai trên địa bàn phường. Công tác dân vận chính quyền tiếp tục chuyển biến theo hướng gần dân, sát dân và có trách nhiệm với Nhân dân.

Thành viên Khối vận Đảng ủy phường, tổ vận tổ dân phố phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, là lực lượng nòng cốt tham gia các tổ công tác phòng chống dịch; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và của Quận về công tác phòng chống dịch, đóng góp tích cực trong việc ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ sức người, sức của ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh. 14 phường trên địa bàn Quận đã có nhiều mô hình có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đời sống bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, thu hút đông đảo nhân dân, cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần khẳng định tinh thần đoàn kết, quyết tâm của Nhân dân cùng cấp ủy, chính quyền quận Long Biên trong công tác phòng chống dịch bệnh./.