Đảng - đoàn thể

Giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở đối với khối trường công lập trên địa bàn quận
Ngày đăng 28/04/2021 | 14:11  | Lượt xem: 330

Trong các ngày 19, 20, 27/4/2021, BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở quận giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở đối với 03 trường công lập: Trường THCS Ngọc Thụy, Tiểu học Long Biên và THCS Phúc Lợi.

Đoàn giám sát của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở quận do đồng chí Ngô Mạnh Điềm- Phó Bí thư TTQU, Trưởng BCĐ làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở đối với 03 trường công lập trên địa bàn: THCS Ngọc Thụy, Tiểu học Long Biên và THCS Phúc Lợi trong các ngày 19, 20, 27/4/2021. Tham gia đoàn giám sát còn có đồng chí Nguyễn Quốc Long- UVTV, Trưởng Ban dân vận Quận ủy, Phó trưởng đoàn; các đồng chí đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động quận, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Nội vụ, Ban Dân vận. Tiếp đoàn giám sát, về phía nhà trường có các đồng chí Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Hiệu trưởng, Hiệu phó nhà trường; Chủ tịch công đoàn; Nhân viên kế toán, văn thư.

Tại buổi giám sát, sau khi nghe các đơn vị trình bày báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2020, đoàn giám sát tiến hành giám sát trực tiếp các hồ sơ công khai, 6 quy chế, hồ sơ tổ chức hội nghị CBCC, hồ sơ thi đua khen thưởng, đánh giá CBCC, việc niêm yết công khai tại nhà trường. Qua giám sát, đoàn nhận thấy các đơn vị đã có những nhận thức cơ bản về thực hiện QCDC ở cơ sở, chủ động thực hiện đầy đủ, khoa học nội dung Ba công khai; thực hiện nghiêm túc Nghị định 04/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 36/TT-BGDĐT và Thông tư 11/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện quy chế dân chủ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số nội dung cần quan tâm được thành viên đoàn nhận xét, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Ngô Mạnh Điềm đánh giá cao sự chuẩn bị của các đơn vị và chỉ đạo khắc phục một số nội dung, cụ thể đối với từng đơn vị như sau:

1. Đối với Trường THCS Ngọc Thụy:

- Đề nghị nhà trường tiếp thu ý kiến của thành viên đoàn, sớm khắc phục những vấn đề còn tồn tại.

- Rà soát, bổ sung, điều chỉnh các QCDC, chú trọng việc niêm yết công khai.

- Bố trí điểm tiếp công dân tại trường.

- Xây dựng Kế hoạch khắc phục những tồn tại sau khi nhận được thông báo kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy.

2. Đối với trường TH Long Biên:

- Đề nghị nhà trường sớm tìm ra giải pháp khắc phục tồn tại nêu trong báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2020.

- Chú ý rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực trong căn cứ thực hiện các quy chế.

- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt việc niêm yết công khai.

- Xây dựng Kế hoạch khắc phục những tồn tại sau khi nhận được thông báo kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy.

3. Đối với Trường THCS Phúc Lợi:

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản liên quan tới QCDC ở cơ sở trên bảng niêm yết công khai.

- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt việc tiếp công dân, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

- Xây dựng Kế hoạch khắc phục những tồn tại sau khi nhận được thông báo kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy.

Một số hình ảnh tại các buổi giám sát:

Đ/c Ngô Mạnh Điềm- Phó bí thư TT, Trưởng BCĐ QCDC kết luận giám sát THCS Phúc Lợi
Đ/c Ngô Mạnh Điềm- Phó bí thư TT, Trưởng BCĐ QCDC kết luận giám sát THCS Ngọc Thụy

 

Đoàn giám sát trường TH Long Biên
Bảng niêm yết công khai
Đ/c Ngô Mạnh Điềm- Phó Bí thư TTQU khảo sát cơ sở vật chất của các nhà trường