Đảng - đoàn thể

Tọa đàm "Cựu chiến binh tham gia tuyên truyền, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, báo cáo viên trong tình hình mới
Ngày đăng 06/05/2021 | 16:45  | Lượt xem: 1457

Sáng 06/5/2021, Hội Cựu chiến binh quận Long Biên tổ chức tọa đàm "Cựu chiến binh tham gia tuyên truyền, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, báo cáo viên trong tình hình mới.

Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Hữu Dũng - Trường Ban Tuyên giáo Hội CCB thành phố, đồng chí Nguyễn Quốc Long - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy. Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo BTG Quận ủy; lãnh đạo Đảng ủy 14 phường; Các đồng chí UVBCH Hội CCB Quận; UVTV, báo cáo viên thuộc Hội Cựu chiến binh cơ sở và các cá nhân tham luận tại Hội nghị.

Báo cáo đề dẫn tại hội nghị cho biết những năm qua, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực thù địch là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị nói chung và cán bộ, hội viên cựu chiến binh nói riêng. Nhiệm vụ này càng cần thiết trong năm 2021, bởi đây là thời điểm chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Càng đến gần ngày hội toàn dân 23/5, các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử cơ hội chính trị lại gia tăng các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Đề kịp thời đấu tranh phản bác, làm rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch gắn với nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền để cán bộ, hội viên, nhân dân nắm rõ, không bị lôi kéo, dụ dỗ, góp phần đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn nhất là trước trong và sau bầu cử. Với hiệu quả từ Đề án 02 của Hội năm 2020, đầu năm 2021, Hội Cựu chiến binh quận đã chủ động xây dựng Đề án số 03 với mục tiêu nâng cao hơn nữa việc thực hiện đề án 02, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, báo cáo viên trong tình hình mới. Việc tổ chức triển khai trong các cấp hội trên địa bàn cũng như trong toàn thể cán bộ, hội viên đã góp phần củng cố, tiếp tục khích lệ các cựu chiến binh phát huy vai trò, trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng.

Tại hội nghị tọa đàm cấp quận, các ý kiến tham luận của cán bộ, hội viên cựu chiến binh đã thể hiện rõ quan điểm, sự ủng hộ tuyệt đối với cương lĩnh, đường lối, vai trò lãnh đạo của đảng, con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đồng thời, tập trung phản bác, tham mưu với cấp ủy các cấp về giải pháp nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân; cảnh giác, tích cực đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng các công cụ, môi trường mạng xã hội để xuyên tạc, vu khống, hạ thấp uy tín, vai trò của cấp uỷ, chính quyền địa phương, gây tâm lý hoang mang, mất lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Những ý kiến đã thể hiện tâm huyết, có sự đầu tư, nghiên cứu sâu cùng các giải pháp phù hợp. Đặc biệt các ý kiến đã tập trung vào các nội dung thực tiễn, sát thực với công tác bầu cử Quộc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn quận.

Đồng chí Nguyễn Quốc Long - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Long - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đã ghi nhận sự chủ động của các cấp hội và toàn thể cán bộ, hội viên cựu chiến binh trên địa bàn quận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái của các thế lực thù địch đã thể hiện rõ sự nhiệt huyết, vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, người "Bộ đội Cụ Hồ". Nhấn mạnh sự bản lĩnh, kinh nghiệm và thực tiễn công tác, lãnh đạo Quận mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành làm rõ âm mưu của thế lực thù địch, phần tử phản động đang chống phá công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng, pháp luật nhà nước trong tình hình hiện nay.Tin tưởng với nhiệt huyết, trách nhiệm, phẩm chất kiên trung, chắc chắn những người lính cụ Hồ sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, đóng góp chung vào thành công của cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí cũng thống nhất với các nội dung của đề án 03 của Hội Cựu chiến binh quận năm 2021, trong đó tập trung nâng cao chất lượng báo cáo viên, làm tốt công tác thông tin, từ đó tuyên truyền hiệu quả các chủ trương cũng như nhiệm vụ chính trị của quận năm 2021 và những năm tiếp theo.