Đảng - đoàn thể

LĐLĐ Quận Long Biên chỉ đạo tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở
Ngày đăng 05/12/2022 | 17:49  | Lượt xem: 320

Trong 02 ngày 2,3/12, LĐLĐ quận Long Biên đã chỉ đạo 04 công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2022-2028 (Công đoàn cơ quan Phường Ngọc Thụy, Hội Người Mù quận, cơ quan Phường Thượng Thanh và Đội Quản lý Thị trường số 16).

Đại hội công đoàn cơ sở vinh dự đón tiếp đồng chí Vũ Thị Thân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tỏ chức Quận ủy; các đồng chí Thường trực LĐLĐ quận dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Công đoàn các đơn vị thực sự là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên công đoàn. Đại hội Công đoàn các đơn vị có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 2022-2028; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành công đoàn, đánh giá thực hiện các kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở, bầu Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2022-2028.

Đ/c Vũ Thị Thân - UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Quận ủy và đ/c Phan Thị Thu Hằng - QUV, Chủ tịch LĐLĐ quận tặng hoa cho BCH công đoàn cơ quan Phường Thượng Thanh

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận, làm rõ hơn những kết quả Công đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022; đồng thời đóng góp ý kiến tâm huyết nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ mới (2022 - 2028).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội của các đơn vị, các đồng chí Thường trực LĐLĐ quận Long Biên đã ghi nhận những kết quả đạt được trong hoạt động công đoàn cơ sở, đồng thời đánh giá sự quan tâm của cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện có hiệu quả của chính quyền, sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ Công đoàn, BCH công đoàn các đơn vị đã luôn nỗ lực phấn đấu, thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và đóng góp quan trọng vào kết quả hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên. Trong nhiệm kỳ mới, Thường trực LĐLĐ quận đề nghị BCH Công đoàn các đơn vị cần tiếp tục phát huy, tập trung hướng về người lao động, phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, chế độ chính sách đối với người lao động. Nắm và giải quyết kịp thời những kiến nghị của đoàn viên, người lao động từ cơ sở. Đẩy mạnh  công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua, tăng cường các hoạt động xã hội của Công đoàn, kịp thời giúp đỡ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh…Đặc biệt, sau Đại hội, BCH Công đoàn các đơn vị cần xây dựng ngay quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để đổi mới hơn nữa công tác chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.  

Thường trực LĐLĐ quận và Đảng ủy, UBND Phường Ngọc Thụy
tặng hoa chúc mừng BCH công đoàn   cơ quan Phường

Tại các Đại hội, Đại biểu đại hội phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện quyền ứng cử, đề cử và bầu cử theo quy định. Kết quả bầu cử BCH, UBKT, các chức danh trong BCH, UBKT khóa mới và đại biểu dự đại hội lần thứ V Công đoàn quận Long Biên đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu theo các đề án được Đại hội, BCH thông qua...

Đ/c Phan Thị Thu Hằng - QUV, Chủ tịch LĐLĐ quận phát biểu chỉ đạo Đại hội công đoàn cơ quan Phường Thượng Thanh

Với sự chỉ đạo sát sao của LĐLĐ quận Long Biên, đến nay, đã có 07 CĐCS tổ chức thành công đại hội, trong đó có 3 đơn vị tổ chức đại hội điểm, 05 công đoàn cơ sở tổ chức bầu trực tiếp Chủ tịch công đoàn cơ sở. Dự kiến đến hết tháng 12 năm 2022  sẽ có 42 đơn vị tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở.

Một số hình ảnh tại các Đại hội CĐCS:

Đ/c Nguyễn Trường Giang - Phó chủ tịch LĐLĐ quận
tặng hoa chúc mừng BCH công đoàn Đội Quản lý Thị Trường số 16

 

Đ/c Cao Thanh Huyền - Phó chủ tịch LĐLĐ quận  chúc mừng BCH công đoàn Hội Người Mù quận