Đảng - đoàn thể

Sơ kết một năm việc thực hiện Thông tri số 05-TT/QU của Quận ủy
Ngày đăng 06/12/2022 | 17:44  | Lượt xem: 992

Ngày 01/12/2022, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị sơ kết một năm việc thực hiện Thông tri số 05-TT/QU. Dự hội nghị có đ/c Nguyễn Thị Ngọc – Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, lãnh đạo các phòng thuộc Ban tổ chức Thành ủy; Thường trực Quận ủy; Các đồng chí UVTV, QUV phụ trách, theo dõi cơ sở Đảng; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Quận; Lãnh đạp MTTQ và Trưởng các đoàn thể chính trị Quận; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 14 phường; Bí thư chi bộ TDP có nhà chung cư; Trưởng Ban quản trị là đảng viên một số phường và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, đồng chí Vũ Thị Thân – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy báo cáo một số kết quả chính đã đạt được sau một năm triển khai Thông tri số 05-TT/QU. Theo đó, toàn quận có 222 Tổ dân phố, 13/14 phường, 49 chi bộ/49 Tổ dân phố có nhà chung cư. Quá trình triển khai Thông tri số 05-TT/QU, các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ đã tập trung thực hiện và đạt được nhiều kết quả tốt. Một số mô hình, cách làm hiệu quả đã được các tổ chức đoàn thể ở địa phương triển khai góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở nhà chung cư. Các đồng chí đảng viên, thành viên hệ thống chính trị ở tổ dân phố có nhà chung cư tham gia các ban quản trị đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc phối hợp với cấp ủy, các chi hội đoàn thể ở tổ dân phố để thực hiện các nhiệm vụ chung. 

Đến nay, toàn quận Long Biên đã có 08 Ban quản trị nhà chung cư được thành lập mới; 31 Ban quản trị nhà chung cư được rà soát, kiện toàn; có 65 đồng chí là thành viên của hệ thống chính trị tổ dân phố tham gia các Ban quản trị nhà chung cư, trong đó, có 43 đảng viên, 29 thành viên hệ thống chính trị, ngoài ra còn có 22 đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW cũng được giới thiệu tham gia Ban quản trị nhà chung cư. Tiêu biểu như Đảng ủy phường Giang Biên giới thiệu 35 đảng viên, 08 thành viên trong hệ thống chính trị, Đảng ủy phường Phúc Đồng giới thiệu 10 đảng viên, 02 thành viên hệ thống chính trị tham gia Ban quản trị.

Bên cạnh đó, các vướng mắc, bất cập khi có 02 tổ chức “tự quản” trong cùng địa bàn dân cư đã được từng bước được giải quyết; nhiều nội dung nhiệm vụ của địa phương, địa bàn dân cư, các phong trào đoàn thể được triển khai đầy đủ, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tình hình an ninh trật tự, tình hình đơn thư trên địa bàn chuyển biến theo hướng tích cực, mâu thuẫn trong cư dân đã giảm hơn so với trước khi ban hành Thông tri số 05-TT/QU và không có vụ việc phức tạp, nổi cộm liên quan đến các khu vực có nhà chung cư trên địa bàn quận.

Tại hội nghị đã có 5 tham luận đại diện cho khối Đảng ủy, phòng chuyên môn, MTTQ, Tổ dân phố và Ban quản trị nhà chung cư, các ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung như: việc quán triệt triển khai và kết quả thực hiện Thông tri số 05 tại Đảng bộ phường; Công tác tham mưu UBND quận triển khai các nội dung công tác quản lý nhà nước về nhà chung cư; Vai trò của MTTQ trong việc kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tại các TDP có nhà chung cư; Tầm quan trọng của Thông tri số 05 của Quận ủy trong việc đào tạo nghiệp vụ cho Ban quản trị về công tác phòng cháy chữa cháy; Vai trò của Tổ dân phố trong việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổ trưởng dân phố và Ban quản trị.

Đ/c Đường Hoài Nam – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận chủ trì và kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Đường Hoài Nam – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận đã đánh giá và ghi nhận những kết quả đạt được sau 1 năm triển khai thực hiện Thông tri số 05, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu được khen thưởng. Đồng chí cũng chỉ ra một số nguyên nhân, tồn tại và yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể quận và hệ thống chính trị phường tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung trong thời gian tới.

1. Các phòng, ban, ngành của Quận; cấp ủy, chính quyền các phường và tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp trong thông tri, cụ thể từng giải pháp phù hợp với từng địa phương;

2. Thực hiện đánh giá Quy chế phối hợp giữa tổ trưởng Tổ dân phố và Ban quản trị nhà chung cư, tiếp tục sửa đối, bổ sung quy chế nếu nội dung chưa phù hợp, chưa sát với thực tế;

3. Đảng ủy các phường tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở tổ dân phố có nhà chung cư. Coi trọng việc củng cố, thành lập mới các tổ chức trong hệ thống chính trị nhà chung cư, nhất là những nơi mới thành lập tổ dân phố, những nơi còn đang chưa đủ thành viên của hệ thống chính trị. Nâng cao trách nhiệm, vai trò của cấp ủy viên phụ trách chi bộ tổ dân phố có nhà chung cư

4. UBND Quận tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn. Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh; kiến nghị, đề xuất của cư dân. Kiên quyết xử lý các vi phạm của tổ chức, cá nhân (nếu có).

5. Tiếp tục tham mưu tổ chức các lớp tập huấn cho trưởng các ban quản trị nhà chung cư trên địa bàn Quận về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và vận hành hệ thống nhà chung cư.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy đã khen thưởng 25 tập thể và 25 cá nhân có đóng góp tích cực trong thực hiện Thông tri số 05-TT/QU ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở tổ dân phố có nhà chung cư trên địa bàn quận.

Một số hình ảnh tại hội nghị: