Đảng - đoàn thể

93 công đoàn cơ sở đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở
Ngày đăng 19/01/2023 | 14:25  | Lượt xem: 390

Ngay sau khi LĐLĐ quận Long Biên chỉ đạo 03 đơn vị tổ chức Đại hội điểm. Từ tháng 12 năm 2022 đến ngày 16/01/2023 đã có 93 công đoàn cơ sở tổ chức xong Đại hội công đoàn cơ sở.

Với sự chỉ đạo sát sao của LĐLĐ quận Long Biên, BCH công đoàn cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng thời bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ quận, sự lãnh đạo của Đảng ủy, chi ủy, của Ban lãnh đạo doanh nghiệp các đơn vị đã thực hiện tốt theo kế hoạch đề ra.

 Tại các Đại hội, Đại biểu đại hội phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện quyền ứng cử, đề cử và bầu cử theo quy định. Kết quả đã bầu được 450 ủy viên BCH, 240 ủy viên UBKT, các chức danh trong BCH, UBKT khóa mới đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu theo các đề án được Đại hội, BCH thông qua. Trong đó 14/14 công đoàn phường đã tổ chức xong. Đã có 89 công đoàn cơ sở tổ chức bầu trực tiếp Chủ tịch công đoàn cơ sở. Bầu được 80 đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội công đoàn quận Long Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Một số hình ảnh Đại hội CĐCS: