Đảng - đoàn thể

Thảo luận dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020
Ngày đăng 12/09/2020 | 09:38  | Lượt xem: 2402

Sáng ngày 11/9/2020, đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã chủ trì hội nghị thảo luận dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí Trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm chính trị Quận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể CT-XH và Đảng ủy khối Doanh nghiệp Quận, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan Dân - Đảng.

Trên cơ sở định hướng chỉ đạo, gợi ý nội dung thảo luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, các đại biểu đã tập trung bổ sung những kết quả mà các đơn vị đã đạt được vào dự thảo báo cáo và trình bày các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2020.

9 tháng đầu năm 2020, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, Đảng bộ Quận đã tập trung triển khai các nhiệm vụ công tác gắn với các chủ đề công tác năm của Thành phố và Quận. Nhiều việc lớn, việc khó, tiến độ khẩn trương và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh đã được tổ chức thực hiện hiệu quả, cụ thể:

Việc triển khai thực hiện chủ đề năm công tác gắn với các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 đạt được nhiều kết quả khá nổi bật và toàn diện. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao việc triển khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh, nhất là một số lĩnh vực như công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, PCCC, GPMB, chuẩn bị đầu tư dự án. An sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quốc phòng an ninh được triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, với sự vào cuộc sớm, đồng bộ, có hiệu quả của cả hệ thống chính trị nhất là trong công tác tuyên truyền, triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh từ cơ sở.

Công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội Quận và cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai bài bản, chặt chẽ, đáp ứng tiến độ và yêu cầu, có nhiều giải pháp phù hợp với diễn biến của dịch bệnh. Sau Đại hội, Quận ủy đã chỉ đạo công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; ban hành phân công công tác đối với các đồng chí UVTV, trưởng các ban xây dựng Đảng; quyết định phân công Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách và các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành theo dõi cơ sở đảng. Chỉ đạo xây dựng các dự thảo quy chế làm việc, Chương trình làm việc, 03 chương trình công tác trọng tâm toàn khóa, Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận và UBKT Quận ủy giai đoạn 2020-2025.

Chỉ đạo sắp xếp tổ dân phố và kiện toàn hệ thống chính trị tại tổ dân phố sau sắp xếp gắn với thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy chủ động, linh hoạt, trách nhiệm; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, duy trì ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Vai trò giám sát của HĐND, UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương tiếp tục được phát huy.

Đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy kết luận hội nghị 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cơ bản thống nhất với các ý kiến đóng góp tại Hội nghị và yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2020:

1. Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận, Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình kiểm tra, kế hoạch giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận và của UBKT Quận ủy giai đoạn 2020-2025; 03 Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai Kế hoạch tuyên truyền, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 và 03 Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IV.

2. Rà soát, thực hiện công tác xây dựng đảng theo kế hoạch công tác năm trên các lĩnh vực. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để triển khai mô hình “Chính quyền đô thị” theo chỉ đạo của Thành phố. Tiếp tục triển khai hiệu quả “Năm Dân vận khéo”, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Quận. Tổ chức đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên và tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền các cấp của MTTQ và các đoàn thể. Tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện các chính sách GPMB. Tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn quận năm 2020.

4. Chỉ đạo triển khai các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của Thủ đô, đất nước trong 3 tháng cuối năm 2020, tổ chức tổng kết công tác năm trên các lĩnh vực và chuẩn bị các hoạt động chào đón năm mới và Tết Nguyên đán năm 2021 đảm bảo chu đáo, đầy đủ về chế độ chính sách và phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Quận./.