Đảng - đoàn thể

Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 5/2023
Ngày đăng 30/05/2023 | 08:46  | Lượt xem: 469

Sáng 29/5/2023, tại Phòng họp của phòng GD&ĐT Quận, Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức giao ban dư luận xã hội định kỳ tháng 5/2023

Dự và trực tiếp chủ trì hội nghị có đồng chí Đinh Thị Việt Hà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy và các đồng chí trong Tổ cộng tác viên dư luận xã hội quận.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Việt Hà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đã định hướng một số nội dung nắm bắt trong tháng 5/2023.

Đ/c Đinh Thị Việt Hà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy định hướng nắm bắt DLXH tại hội nghị

Hội nghị đã có 10  ý kiến phản ánh tình hình dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn Quận xung quanh những vấn đề đã được định hướng trong tháng 5/2023, tập trung vào các nội dung: Hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong tháng; các hoạt động kỷ niệm các hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023); kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV; góp ý Luật Thủ đô (sửa đổi); việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Về công tác đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, tiêu cực, xử lý cán bộ sai phạm; việc triển khai phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" trên địa bàn Quận theo chỉ đạo của BTV Thành ủy;thực hiện chủ đề năm của Quận “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập Quận”; công tác QLĐĐ, trật tự xây dựng, GPMB, thi công dự án;… những vấn đề khác tại địa phương, ngành, cơ sở.

Các đ/c Cộng tác viên phản ánh dư luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thị Việt Hà - Phó trưởng Ban Tuyên giáo  Quận ủy tiếp thu ý kiến phản ánh của các cộng tác viên và đề nghị các cộng tác viên tiếp tục quan tâm nắm bắt DLXH trong tháng 6/2023 như:

1. Tình hình Quốc tế và các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong tháng 6/2023;

2. Về kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV;

3. Về công tác giáo dục (kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT; về công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023 -2024; dự kiến điều chỉnh tăng học phí trên địa bàn TP...);

4. Về các hoạt động thực hiện Tháng hành động vì trẻ em (01/6);

5. Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023;

6. Về tình hình dư luận xã hội về việc triển khai dự án xây dựng đường vành đai 4;

7. Về việc rà soát, xử lý các dự án treo, chậm tiến độ trên địa bàn Thành phố;

8. Về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí;

9. Việc thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố và Quận “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập Quận”;

10. Về kế hoạch số 01/KH - BCĐ 197 của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố Hà Nội về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn Thành phố năm 2023;

11. Những vấn đề khác được dư luận quan tâm (về tăng giá điện, nước; công tác phòng cháy nổ; công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, môi trường trên địa bàn Quận…);

12. Giám sát các nội dung dư luận phản ánh liên quan đến địa phương, đơn vị trong thời gian qua đã được giải quyết, trả lời, thông tin phản hồi đối với Ban Tuyên giáo Quận ủy.

Trên cơ sở phản ánh của các cộng tác viên dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Quận ủy sẽ tổng hợp đầy đủ báo cáo Thường trực Quận ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy đúng quy định; đồng thời gửi UBND Quận và các đơn vị có liên quan điều tra, xác minh và trả lời các nội dung mà cộng tác viên phản ánh một cách kịp thời để định hướng lại DLXH.