Đảng - đoàn thể

Quận ủy Long Biên tổ chức lấy ý kiến góp ý đối người đứng đầu một số trường học công lập trên địa bàn
Ngày đăng 22/05/2023 | 16:39  | Lượt xem: 568

Ngày 27/01/2023, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Kế hoạch 167-KH/QU về "Lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu địa phương và các trường học công lập trên địa bàn quận Long Biên". Theo đó, triển khai mở rộng đối tượng lấy ý kiến ngoài các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 14 phường (như năm 2022), lấy ý kiến thêm đến các đồng chí Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng một số trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn Quận (mỗi cấp học lựa chọn ngẫu nhiên 5 trường theo hình thức gắp thăm).

Thực hiện Kế hoạch 167-KH/QU, từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2023, Quận ủy Long Biên tiến hành việc lấy ý kiến góp ý đối với 15 đồng chí Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn Quận.

Dự, chỉ đạo tại các hội nghị có đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Thế Thạch - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận. Tham dự các hội nghị có  đại diện lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy, phòng Nội vụ, đại diện lãnh đạo Đảng uỷ các phường nơi có các trường học trên địa bàn (gồm các phường: Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh, Phúc Đồng, Giang Biên, Cự Khối, Sài Đồng, Thạch Bàn)

Đ/c Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị lấy ý kiến người đứng đầu trường Mầm non Phúc Đồng

Phát biểu quán triệt tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy và đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đã khẳng định việc lấy ý kiến góp ý nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu các trường học trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí đề nghị người tham gia góp ý công tâm, khách quan, thẳng thắn cho ý kiến đánh giá trên tinh thần xây dựng; các đồng chí được góp ý coi đây là cơ hội để nhìn nhận lại mình một cách nghiêm túc với tinh thần cầu thị, khiêm tốn.

Đ/c Nguyễn Thế Thạch- UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy,

Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận phát biểu chỉ đạo tại hội nghị lấy ý kiến người đứng đầu của trường Tiểu học Gia Thượng

Trong đợt lấy ý kiến người đứng đầu 15 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn Quận, đã có gần 700 đồng chí là cán bộ, viên chức, người lao động của các trường (trong biên chế) cho ý kiến góp ý. Nội dung góp ý được cụ thể qua 15 nhóm vấn đề, mỗi nhóm vấn đề có 04 mức độ đánh giá (rất tốt, tốt, trung bình, yếu kém) tập trung đánh giá việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, thực hiện các tiêu chí chuyên nghiệp và vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Sau khi lấy ý kiến, Ban Thường vụ Quận ủy giao Ban Tuyên giáo tổng hợp kết quả báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy. Kết quả lấy ý kiến là một căn cứ quan trọng để xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm 2023.

Một số hình ảnh lấy ý kiến góp ý đối với người đứng đầu tại các trường học