Đảng - đoàn thể

UBKT Quận ủy giám sát Đảng ủy phường Việt Hưng và phường Phúc Lợi về lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự đô thị
Ngày đăng 22/09/2022 | 08:09  | Lượt xem: 498

Thực hiện Quyết định số 77,78-QĐ/UBKTQU ngày 01/8/2022 của UBKT Quận ủy, Đoàn giám sát do đồng chí Phạm Bạch Đằng - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy làm trưởng đoàn tiến hành quy trình giám sát đối với Đảng ủy và các đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch UBND phường Việt Hưng và phường Phúc Lợi về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và trật tự đô thị 7 tháng đầu năm 2022.

 

Đoàn Giám sát làm việc với Đảng uỷ phường Phúc Lợi

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy các phường đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về TTXD, TTĐT. Thường xuyên chỉ đạo UBND phường, MTTQ và các đoàn thể chính trị cụ thể hóa Nghị quyết trên thành các Kế hoạch, Chương trình với biểu tiến độ, phân công nhiệm vụ và gắn trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân phụ trách. Chủ động chỉ đạo UBND phường thường xuyên cập nhật các văn bản mới lĩnh vực TTXD, TTĐT để niêm yết công khai theo quy định. Công tác tuyên truyền được đa dạng hóa với nhiều hình thức.

Đảng ủy các phường đã triển khai, phát động có hiệu quả tới các đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị phường tham gia, hưởng ứng chủ đề năm “Năm dân vận khéo, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”. Kết quả: phường Phúc Lợi có 32 mô hình tập thể và 15 mô hình cá nhân; phường Việt Hưng có 26 mô hình tập thể và 05 mô hình cá nhân. Đến nay, đã có một số mô hình đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, Đảng ủy các phường quan tâm thực hiện và duy trì ổn định việc thực hiện đề án “Nâng cao hiệu lực hiệu quả lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện quản lý trật tự đô thị”.

Đoàn Giám sát làm việc với Đảng uỷ phường Việt Hưng

7 tháng đầu năm, trên địa bàn 02 phường có 227 công trình xây dựng. Cơ bản các công trình được niêm yết giấy phép xây dựng tại chân công trình. Đảng ủy phường thường xuyên quan tâm chỉ đạo UBND phường, MTTQ và các đoàn thể thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất để xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị.

Qua nghiên cứu hồ sơ, làm việc với bộ phận chuyên môn của UBND phường và khảo sát thực địa hiện trạng các công trình xây dựng, hiện trạng TTĐT trên địa bàn từng phường, thông qua hội nghị giám sát trực tiếp, đoàn giám sát đã trao đổi với Đảng ủy và các đồng chí được giám sát nhận thấy rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và trật tự đô thị.

Đoàn Giám sát đề nghị Đảng uỷ phường và các cá nhân được giám sát trong thời gian tới thường xuyên cập nhật và tuyên truyền các văn bản mới về lĩnh vực TTXD, TTĐT tới đông đảo người dân; tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đột xuất, chuyên đề; tiếp tục duy trì công tác phối hợp giữa UBND phường và MTTQ cùng các đoàn thể trong cung cấp, trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm; Phát huy hiệu quả hoạt động của đề án lực lượng bảo vệ dân phố quản lý trật tự đô thị, các câu lạc bộ, các mô hình hay, cách làm sáng tạo…/.