Đảng - đoàn thể

Tọa đàm chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ tại Đảng ủy các phường thuộc quận Long Biên”
Ngày đăng 14/09/2022 | 16:29  | Lượt xem: 346

Thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU ngày 15/10/2020 của Quận ủy Long Biên, chiều 14/9/2022, tại phòng họp số 2 Quận ủy, Ban Tổ chức Quận ủy đã tổ chức buổi tọa đàm đóng góp ý kiến vào nội dung chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ tại Đảng ủy các phường thuộc quận Long Biên”.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, cùng dự có đồng chí Lê Thanh Xuân – QUV, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch Quận, đồng chí Nguyễn Xuân Long - Phó trưởng Ban Tổ chức Quận ủy và Bí thư Đảng ủy 14 phường trên địa bàn quận.

Đồng chí Nguyễn Xuân Long – Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy báo cáo tóm tắt nội dung chuyên đề, với 4 phần chính là sự cần thiết phải xây dựng chuyên đề; đặc điểm tình hình và kết quả thực hiện công tác tham mưu, phục vụ; nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ tại Đảng ủy các phường thuộc Quận; kiến nghị, đề xuất với các cấp.

Đ/c Nguyễn Xuân Long - Phó Trưởng BTC Quận ủy trình bày nội dung chuyên đề

Đồng chí Vũ Thân – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy đã trao đổi một số vấn đề và gợi ý một số nội dung thảo luận như về tên gọi, bố cục chuyên đề, các nội dung đánh giá kết quả và các nhóm giải pháp.

Tại hội nghị, đã có 07 ý kiến phát biểu, các ý kiến đều đồng thuận rất cao về ý nghĩa và mục tiêu của chuyên đề; các ý kiến cũng nhấn mạnh, làm rõ các vấn đề và đề xuất các giải pháp để nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của văn phòng Đảng ủy tại các phường trên địa bàn quận.

Kết luận hội nghị đồng chí Vũ Thân – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, giao các đồng chí Cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức tiếp tục hoàn thiện chuyên đề trước khi trình Thường trực Quận ủy và triển khai thực hiện chuyên đề.

Đ/c Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng BTC Quận ủy kết luận buổi tọa đàm