Đảng - đoàn thể

Bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trên địa bàn quận
Ngày đăng 10/08/2022 | 11:48  | Lượt xem: 477

Sáng 10/8/2022, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị Quận tổ chức lớp bồi dưỡng Chính trị hè cho gần 3.500 cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên các trường học trên địa bàn Quận bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Toàn cảnh lớp học tại Trung tâm Chính trị Quận

Dự và trực tiếp là Báo cáo viên tại điểm cầu Trung tâm Chính trị Quận có đồng chí Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Lê Phương Chi - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy cùng 186 cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục.

Tại 91 điểm cầu các trường, có sự tham gia của hơn 3.200 giáo viên các trường mầm non, Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn Quận.

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng chính trị hè đã được nghe đồng chí Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp, Nguyên Trưởng phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trình bày 2 chuyên đề gồm: (1) Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; (2) Tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các trường học.

Trong chuyên đề “Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, đồng chí Báo cáo viên đã tập trung phân tích các nội dung trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Đây là những nội dung thể hiện tầm khái quát cao về lý luận, thực tiễn và những định hướng đặt ra đối với việc bổ sung, phát triển lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đồng chí Báo cáo viên đã làm rõ và giúp các học viên nhận thức sâu hơn về: Lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội là sự nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là chế độ xã hội ưu việt và vì nhân dân; Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là phù hợp với xu thế của thời đại hiện nay.

Về chuyên đề “Tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các trường học”, các học viên đã được nghe khái quát về công tác phòng, chống tham nhũng trong tình hình hiện nay; vai trò của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng. Đồng chí Báo cáo viên cũng nhấn mạnh, trong môi trường học đường, vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trong đấu tranh phòng chống tham nhũng càng phải thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, coi đây là nhiệm vụ cơ bản lâu dài.

Kết thúc lớp bồi dưỡng chính trị hè, các đồng chí học viên sẽ làm bài thu hoạch theo quy định./.

Một số hình ảnh học chính trị hè tại điểm cầu các trường: