Đảng - đoàn thể

Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ trong thực thi công vụ đối với Phó Hiệu trưởng các trường công lập năm 2022.
Ngày đăng 02/08/2022 | 14:53  | Lượt xem: 448

Thực hiện Đề án số 03-ĐA/QU, ngày 20/4/2021; căn cứ Kế hoạch số 116-KH/QU, ngày 15/4/2022 của Quận ủy Long Biên về triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Long Biên giai đoạn 2021-2025” năm 2022, sáng ngày 02/8/2022, tại Giảng đường, Trung tâm Chính trị đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ trong thực thi công vụ đối với Phó Hiệu trưởng các trường công lập năm 2022.

Đến dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận. Tiến sỹ Hoàng Thị Cường, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia trực tiếp truyền đạt nội dung đầu tiên của lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ trong thực thi công vụ đối với Phó Hiệu trưởng các trường công lập năm 2022 được mở theo Quyết định số 546-QĐ/QU, ngày 21/7/2022 của Quận ủy Long Biên. Tham dự lớp học có 147 học viên là các đồng chí Phó Hiệu trưởng các trường công lập trên địa bàn Quận. Theo chương trình, lớp học trong 03 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu 04 chuyên đề, tập trung vào các vấn đề: Kỹ năng kiểm soát công việc của các bộ phận (Kỹ năng phối hợp trong thực thi công vụ); Kiến thức khoa học lãnh đạo, quản lý (Tổng quan về lãnh đạo quản lý); Kỹ năng tham mưu cho cấp trưởng; Kỹ năng giao việc cho cấp dưới (Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch).

Tiến sỹ Hoàng Thị Cường truyền đạt nội dung các chuyên đề đầu tiên.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận đã khẳng định việc thực hiện Đề án 03- ĐA/QU về “Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Long Biên giai đoạn 2021-2025” nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quận Long Biên, chuẩn hóa theo vị trí việc làm và chức danh đảm nhiệm, hướng tới mục tiêu đưa đội ngũ cán bộ chủ chốt đáp ứng các tiêu chí chuyên nghiệp trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị Báo cáo viên gắn lý thuyết vào các tình huống sát với thực tế, tăng cường trao đổi thảo luận, từ đó đưa ra những tư vấn, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành trong các nhà trường.

Ngay sau phần khai mạc, Tiến sỹ Hoàng Thị Cường -  Giảng viên Học viện Hành Chính Quốc gia đã lên lớp truyền đạt chuyên đề: Kỹ năng kiểm soát công việc của các bộ phận (Kỹ năng phối hợp trong thực thi công vụ).

Theo chương trình bồi dưỡng, sáng ngày 03 và 04/8/2022, học viên sẽ tiếp tục nghiên cứu các chuyên đề: Kiến thức khoa học lãnh đạo, quản lý (Tổng quan về lãnh đạo quản lý); Kỹ năng tham mưu cho cấp trưởng; Kỹ năng giao việc cho cấp dưới (Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch).

Một số hình ảnh lớp học: