Đảng - đoàn thể

Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu đối với cấp trưởng các đơn vị năm 2022.
Ngày đăng 16/06/2022 | 15:31  | Lượt xem: 543

Sáng ngày 16/6/2022, Quận ủy Long Biên tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu đối với cấp trưởng các đơn vị. Đây là lớp bồi dưỡng thực hiện theo Kế hoạch số 116-KH/QU, ngày 15/4/2022 của Quận ủy Long Biên về triển khai thực hiện Đề án số 03-ĐA/QU, ngày 20/4/2021 về “Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Long Biên giai đoạn 2021 - 2025”.

Dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy. Tiến sỹ Lê Thị Hoa - Trưởng bộ  môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Học viện Hành chính Quốc gia trực tiếp truyền đạt nội dung đầu tiên của lớp bồi dưỡng. Tham dự lớp học có 127 học viên là các đồng chí trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể Quận; Chủ tịch UBND các phường và Hiệu trưởng các trường công lập trên địa bàn Quận.

Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu đối với cấp trưởng các đơn vị là lớp đầu tiên được mở theo kế hoạch thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Long Biên giai đoạn 2021 - 2025” năm 2022. Nội dung bồi dưỡng của lớp tập trung vào các chuyên đề: Tư duy, tầm nhìn và kiến thức khoa học về lãnh đạo, quản lý trong thực thi công vụ; Vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực thi công vụ; Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp; Kỹ năng định hướng nhiệm vụ cho cấp dưới (kỹ năng phát triển nhân sự).

TS. Lê Thị Hoa - Trưởng bộ  môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Học viện Hành chính Quốc gia truyền đạt các nội dung

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã nêu rõ mục đích, yêu cầu và quan điểm của Quận về công tác bồi dưỡng thực hiện Đề án 03-ĐA/QU năm 2022, đó là cụ thể hóa các mục tiêu của Chương trình 01- CTr/QU, ngày 15/10/2020 của Quận uỷ về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ CBCCVC chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2020-2025”. Bồi dưỡng theo hướng tập trung vào các kỹ năng chuyên sâu phù hợp với từng vị trí việc làm và chức danh đảm nhiệm nhằm hướng tới mục tiêu đưa đội ngũ cán bộ chủ chốt đáp ứng được các tiêu chí chuyên nghiệp đã đề ra. Phương pháp bồi dưỡng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành; dành nhiều thời gian thực hành, trao đổi, thảo luận; nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho đối tượng học viên là cán bộ quản lý trong công tác lãnh đạo, điều hành tại các đơn vị.

Học viên được trao đổi, thảo luận nhóm và thuyết trình về chuyên đề: Tư duy, tầm nhìn và kiến thức khoa học lãnh đạo trong lãnh đạo, quản lý và thực thi công vụ với chủ đề “Những rào cản trong tư duy lãnh đạo”.

Học viên thảo luận nhóm

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của học viên, đồng chí báo cáo viên đã chỉ rõ những nguyên nhân và các giải pháp cũng như những kinh nghiệm thực tiễn rút ra trong quá trình lãnh đạo, quản lý và điều hành công việc nhằm đưa ra nguyên tắc chung cho các đơn vị.

Theo chương trình bồi dưỡng, sáng ngày 17/6/2022, các học viên sẽ tiếp tục nghiên cứu các chuyên đề: Vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực thi công vụ và kỹ năng định hướng nhiệm vụ cho cấp dưới (kỹ năng phát triển nhân sự) và viết bài thu hoạch cuối khóa.

Một số hình ảnh tại lớp học: