Đảng - đoàn thể

LĐLĐ quận Long Biên Tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động Ban thanh tra nhân dân”
Ngày đăng 15/06/2022 | 16:39  | Lượt xem: 272

Sáng ngày 15/6, tại Hội trường Quận ủy, LĐLĐ quận Long Biên tổ chức hội nghị tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động Ban thanh tra nhân dân”.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng – Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố, đồng chí Nguyễn Quốc Long - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Quận ủy; đồng chí Phan Thị Thu Hằng - Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên; đồng chí Nguyễn Trường Giang - Phó chủ tịch LĐLĐ quận và các đồng chí là Thủ trưởng, chủ tịch công đoàn, Trưởng ban thanh tra nhân dân các cơ quan, đơn vị, trường học công lập.

Đ/c Lê Đình Hùng - Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hiện nay LĐLĐ quận Long Biên đang quản lý 330 công đoàn cơ sở trong đó có 24 đơn vị hành chính sự nghiệp, 85 trường học và 221 đơn vị khu vực ngoài nhà nước. Trong đó có 109 Ban thanh tra nhân dân thuộc các đơn vị thuộc khối hành chính, sự nghiệp, trường học công lập.

Trong những năm qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND) đã phát huy được quyền làm chủ, quyền giám sát của CNVCLĐ đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, vai trò của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là trong giám sát việc thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị người lao động, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, CNVCLĐ, quy chế nội bộ và những vấn đề mà cán bộ, CNVCLĐ quan tâm. Thông qua hoạt động giám sát, Ban TTND đã có những kiến nghị, đề xuất xác đáng và được lãnh đạo các đơn vị tiếp thu, kịp thời rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn và có những giải pháp kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quản lý, điều hành, tạo được đồng thuận của CBCC, VC, NLĐ. Thông qua hoạt động, Ban TTND đã thường xuyên nắm bắt, tiếp nhận các ý kiến phản ảnh của CBCC, VC, NLĐ về tình hình thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện QCDC của lãnh đạo đơn vị, phản ảnh và kiến nghị kịp thời với cấp uỷ Đảng, người đứng đầu đơn vị và các đồng chí cán bộ chủ chốt để khắc phục những thiếu sót, xây dựng ý thức dân chủ, công khai, minh bạch, sâu sát hơn với quần chúng, hạn chế được những biểu hiện chuyên quyền, độc đoán trong quản lý, điều hành hoạt động tại đơn vị. Qua đó đã ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, làm trái pháp luật, góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Đ/c Nguyễn Quốc Long - UVBTV, Trưởng Ban dân vận Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Ban TTND trong thời gian qua vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém so với yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra. Đó là công tác chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cơ sở đối với hoạt động của Ban thanh tra nhân dân chưa được quan tâm thường xuyên. Việc hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động cho Ban Thanh tra nhân dân hầu như chỉ do tổ chức công đoàn đảm nhận. Một số lãnh đạo các đơn vị chưa có sự nhận thức đầy đủ về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Hoạt động vẫn còn chung chung, chưa phát huy được hết vai trò của Ban thanh tra nhân dân như quy định. Chưa thực sự chủ động trong việc tham mưu, đề xuất kiến nghị với lãnh đạo các đơn vị và Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện kế hoạch. Một số cán bộ, CNVCLĐ được bầu làm thanh tra nhân dân chưa đủ bản lĩnh cũng như năng lực để thực hiện nhiệm vụ được giao, còn có tư tưởng ngại “va chạm”, một số đơn vị còn nhầm lẫn nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân với nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra công đoàn… Bên cạnh đó, lực lượng cán bộ, CNVCLĐ tham gia Ban TTND đều hoạt động kiêm nhiệm, trong khi chế độ, chính sách chư­a đ­ược đặt ra cụ thể nên không khuyến khích, động viên được đội ngũ cán bộ tham gia Ban TTND ở cơ sở cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động của Ban TTND.

Đ/c Phan Thị Thu Hằng - QUV, chủ tịch LĐLĐ quận phát biểu tại  hội nghị

Tại buổi tọa đàm các đại biểu được nghe báo cáo đề dẫn của Liên đoàn Lao động Quận và gợi ý một số nội dung cần tập trung thảo luận, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, có hiệu quả, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thực tiễn ở cơ sở, đề xuất các giải pháp khắc phục giúp cho hoạt động Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả. Tại buổi tọa đàm đã có 13 ý kiến với 5 kiến nghị của 3 nhóm vấn đề. Các kiến nghị đã được đồng chí Nguyễn Quốc Long - Trưởng ban Dân vận Quận ủy và Thường trực LĐLĐ quận trao đổi, tiếp thu các ý kiến đề xuất, kiến nghị và đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm đồng chí Lê Đình Hùng – Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã ghi nhận những kết quả đạt được của LĐLĐ quận đồng thời đề nghị các cấp công đoàn quận Long Biên cần chủ động, hướng dẫn chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân hoạt động đặc biệt cần tuyên truyền nhận thức đầy đủ, đúng chức năng nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân; tạo mối quan hệ giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH công đoàn, mối quan hệ giữa chủ tịch công đoàn với Ban thanh tra nhân dân. Bên cạnh đó đánh giá kết quả, đưa ra các giải pháp để Ban thanh tra nhân dân thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và hoạt động có hiệu quả.

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Phan Thị Thu Hằng – Chủ tịch LĐLĐ Quận đã nhấn mạnh và đề nghị công đoàn cơ sở cần làm 1 số nội dung sau: Đề nghị Thủ trưởng, chủ tịch công đoàn các cơ quan, đơn vị, trường học công lập quan tâm hơn nữa đến hoạt động Ban thanh tra nhân dân. Đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và Ban thanh tra nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động Ban thanh tra nhân dân cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân chủ tại đơn vị; xây dựng kế hoạch hàng năm, tổ chức họp theo quy định; chú trọng công tác giám sát. Ban thanh tra nhân dân phải chủ động tham mưu để xuất để xây dựng kế hoạch hoạt động và chủ động tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy theo chức năng nhiệm vụ của mình để xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.