Đảng - đoàn thể

Công đoàn Thủ đô bàn giải pháp nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể
Ngày đăng 05/05/2022 | 16:04  | Lượt xem: 1110

Sáng ngày 4-5, tại quận Long Biên, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể”. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên; đồng chí Tạ Văn Dưỡng - Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ Thành phố.

Phát biểu khai mạc tại tọa đàm, đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết: Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra mục tiêu phấn đấu, trong nhiệm kỳ, 75% số doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn sẽ ký kết được Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Tuy nhiên, đến nay, sau 4 năm triển khai, toàn Thành phố mới có trên 40% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thực hiện được mục tiêu trên. Để đạt được chỉ tiêu Đại hội Công đoàn Thành phố đã đề ra, trong năm 2022, LĐLĐ Thành phố giao chỉ tiêu tới các cấp Công đoàn Thủ đô phải thương lượng, ký kết mới 1.700 bản TƯLĐTT. Đồng chí Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay, để xây dựng quan hệ lao động hài hòa - ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT phải được các cấp Công đoàn đặt biệt quan tâm, qua đó thể hiện vai trò của tổ chức Công đoàn, đồng thời đề nghị đại biểu tham dự Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, chú trọng bàn các giải pháp làm sao có được bản TƯLĐTT chất lượng; việc vận dụng và triển khai hiệu quả TƯLĐTT trong thực tế...

Các đ/c Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị

Phát biểu đề dẫn tại tọa đàm, Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ Thành phố Tạ Văn Dưỡng cho biết: LĐLĐ thành phố Hà Nội luôn xác định hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT có vai trò rất quan trọng trong quá trình thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động của tổ chức Công đoàn. Các cuộc thương lượng tập thể thành công là căn cứ để sửa đổi, bổ sung và ký kết mới các bản TƯLĐTT theo quy định tại Điều 75 Bộ luật Lao động năm 2019; đảm bảo đời sống, phúc lợi tốt hơn cho người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và phát triển ổn định, bền vững cho doanh nghiệp. Đồng chí Tạ Văn Dưỡng cho biết: Trong những năm gần đây, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, đề án nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động đối thoại, thương lượng và ký kết TƯLĐTT tại các đơn vị, doanh nghiệp, như: Đề án thí điểm: “Nâng cao hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT trong doanh nghiệp giai đoạn 2021-2022”; thành lập Tổ tư vấn thương lượng, ký kết TƯLĐTT nhằm hỗ trợ Công đoàn cấp trên cơ sở hướng dẫn, tư vấn cho Công đoàn cơ sở về quy trình, kỹ năng thương lượng, ký kết TƯLĐTT. Kết quả, trong năm 2021, số lượng các bản TƯLĐTT được sửa đổi, ký mới đạt 1.108 bản (tăng 400% so với năm 2020). Tính đến ngày 30/4/2022, các cấp Công đoàn Thành phố đã thương lượng, ký kết, chấm điểm, phân loại được gần 2.900 bản TƯLĐTT. Một số Công đoàn cấp trên cơ sở tiêu biểu, đạt kết quả cao trong thương lượng, ký kết và chấm điểm, phân loại TƯLĐTT như: LĐLĐ các quận Long Biên, Hà Đông; LĐLĐ các huyện: Mỹ Đức, Ứng Hòa, Đan Phượng, Phúc Thọ; Công đoàn ngành Xây dựng; Công đoàn các Tổng Công ty: Thương mại, Du lịch...Kết quả này đã được lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao, nhiều nội dung được Tổng LĐLĐ Việt Nam nhân rộng, áp dụng trong cả nước. Tuy nhiên, theo Trưởng Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ Thành phố, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động thương lượng, ký kết TƯLĐTT của Công đoàn Thủ đô vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Số lượng TƯLĐTT còn thấp so với số lượng doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô; chất lượng một số TƯLĐTT vẫn còn thấp, tỷ lệ xếp loại C, D còn cao (57%); kỹ năng thương lượng của một số cán bộ công đoàn còn hạn chế, chưa chủ động đưa ra nội dung để thương lượng, ký kết TƯLĐTT và đối thoại tại nơi làm việc… do đó cần có các giải pháp quyết liệt, nâng cao hơn nữa số lượng, chất lượng thương lượng, ký kết TƯLĐTT trong thời gian tới.

Tại buổi Tọa đàm đã chia sẻ kinh nghiệm về:  vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chủ động thương lượng, đàm phán, ký kết TƯLĐTT . Việc hỗ trợ của Công đoàn cấp trên đối với Công đoàn cơ sở trong thúc đẩy thương lượng, ký kết TƯLĐTT. Những nội dung nổi bật của TƯLĐTT đảm bảo có lợi hơn cho người lao động so với Luật quy định đã được ký kết và thực hiện. Công đoàn tham gia giám sát việc thực hiện TƯLĐTT sau khi ký kết. Những kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng của Công đoàn trong quá trình thương lượng, đàm phán, ký kết TƯLĐTT và những thuận lợi, khó khăn khi tham gia đàm phán, thương lượng và kết quả đạt được.

Đ/c Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận phát biểu tham luận tại hội nghị

LĐLĐ quận Long Biên là đơn vị dẫn đầu toàn Thành phố về ký kết, thương lượng TƯLĐTT đến nay đã có 210/231 CĐCS  đã ký TƯLĐTT (đạt 90,9%), trong đó 64,3% bản TƯLĐTT chấm điểm đạt loại A, B. 100% bản thỏa ước có lợi hơn, đạt được nhiều điều khoản cao hơn quy định của pháp luật cho người lao động, phù hợp với khả năng điều kiện của doanh nghiệp, tập trung vào những vấn đề, như: Tiền lương, chế độ phúc lợi, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất...

Đ/c Chủ tịch công đoàn Công ty cổ phần Nicotex phát biểu tham luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Lê Đình Hùng – Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã ghi nhận những ý kiến đóng góp, những kết quả trong việc tổ chức triển khai, thực hiện của các công đoàn cấp trên cơ sở trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo hướng dẫn CĐCS thương lượng, ký kết TƯLĐTT đạt chất lượng loại A, B cao hơn.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Ngô Mạnh Điềm – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Thường trực, cán bộ cơ quan LĐLĐ quận. Dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, cũng như sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố hàng năm LĐLĐ quận luôn thực hiện vượt, hoàn thành chỉ tiêu do LĐLĐ Thành phố, Quận ủy giao.