Đảng - đoàn thể

Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các tổ chức cơ sở đảng thuộc Quận
Ngày đăng 15/04/2022 | 16:37  | Lượt xem: 579

Từ ngày 25/3/2022 đến ngày 15/4/2022, Đoàn kiểm tra của Ban thường vụ Quận ủy do đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy làm trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc thực hiện Chương trình 10-CTr/TU của Thành ủy đối với 05 tổ chức cơ sở đảng gồm Đảng ủy phường Long Biên, phường Thượng Thanh, trường THPT Phúc Lợi, chi bộ Kho bạc Nhà nước Long Biên và chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự Quận.

Nội dung kiểm tra tương đối toàn diện, trong đó tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản, quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội; việc thực hiện các giải pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm của từng đơn vị như: Công khai minh bạch trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, tài sản công; quản lý thu, chi các quỹ do nhân dân đóng góp; công khai minh bạch các nội dung thuộc lĩnh vực giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác cán bộ; việc xây dựng, thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn; thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức và việc thực hiện các quy định về phát hiện, xử lý tham nhũng tại đơn vị.

Sau một thời gian nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, làm việc trực tiếp với các bộ phận chuyên môn, Đoàn kiểm tra đã tổ chức hội nghị với cấp ủy đơn vị để trao đổi, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế đối với từng nội dung kiểm tra. Nhìn chung, các cấp ủy được kiểm tra đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hiện Chương trình 10-CTr/TU, chưa có dấu hiệu cho thấy tổ chức, cá nhân có biểu hiện tham nhũng; các giải pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng cơ bản đã được triển khai nghiêm túc theo quy định trong từng lĩnh vực. Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị thực hiện tốt vẫn còn đơn vị chưa thực sự sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo; một số lĩnh vực do chưa hiểu hết các quy định, hướng dẫn do đó còn hạn chế như: Việc cập nhật văn bản hiện hành để tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng chống tham nhũng; việc công một số nội dung phải công khai thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách, công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện kê khai tài sản thu nhập của cán bộ, công chức vẫn còn một số nội dung chưa đảm bảo theo đúng hướng dẫn.

Kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Ngô Mạnh Điểm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị, phân tích làm rõ những hạn chế, tồn tại đối với từng nội dung kiểm tra. Qua kiểm tra đã giúp cấp ủy được kiểm tra nắm rõ tình hình thực hiện tại đơn vị mình từ đó có kế hoạch khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, đồng thời Đoàn kiểm tra cũng phát hiện những khó khăn, hạn chế của cơ sở đề từ đó kiến nghị với Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn Đảng bộ./.

Một số hình ảnh kiểm tra tại các đơn vị: