Đảng - đoàn thể

Thường trực Quận ủy dự sinh hoạt tại Chi bộ Kho bạc Nhà nước Long Biên
Ngày đăng 07/04/2022 | 10:03  | Lượt xem: 478

Chiều ngày 05/4/2022, đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Quận ủy dự sinh hoạt thường kỳ với Chi bộ Kho bạc Nhà nước Long Biên.

Thực hiện Kế hoạch số 108-KH/QU ngày 25/02/2022 của Quận ủy Long Biên về việc thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vềnâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”, cấp ủy Chi bộ Kho bạc Nhà nước Long Biên đã điều hành các nội dung sinh hoạt theo trình tự tại Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 10-HD/QU ngày 16/10/2017 của Quận ủy về sinh hoạt chi bộ. Theo đó, trọng tâm sinh hoạt là cấp ủy đánh giá các kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 3, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2022. Tại Hội nghị, đã có 06 ý kiến thảo luận, phân tích, đề xuất một số nội dung, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong tháng tới. Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Bí thư Chi bộ đã tóm tắt các ý kiến thảo luận, kết luận và phân công nhiệm vụ cho đảng viên để tổ chức thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã khẳng định chủ trương mới của Thành ủy Hà Nội, Quận ủy Long Biên: Thường trực Quận ủy sẽ định kỳ dự sinh hoạt với các chi bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy, quan tâm, lắng nghe các ý kiến phát biểu của đảng viên, tiếp thu các đề xuất, kiến nghị từ chi bộ cơ sở để xem xét, giải quyết. Đồng thời, đồng chí ghi nhận, đánh giá cao việc công tác tổ chức và nội dung sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ Kho bạc Nhà nước Long Biên, bảo đảm đúng trình tự, nội dung theo Hướng dẫn của Trung ương, Quận ủy về sinh hoạt chi bộ. Đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy các ưu điểm trong công tác sinh hoạt chi bộ, lưu ý việc xử lý, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của đảng viên; tiếp tục nâng cao chất lượng thảo luận bảo đảm dân chủ, có tính xây dựng; phân công nhiệm vụ phù hợp cho đảng viên để tổ chức thực hiện; khi thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý các vấn đề phát sinh để bảo đảm nghị quyết hằng tháng hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của chi bộ./.