Đảng - đoàn thể

Giao ban lãnh đạo chủ chốt Quận, phường quý II năm 2022
Ngày đăng 06/04/2022 | 14:12  | Lượt xem: 558

Ngày 06/4/2022, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị giao ban lãnh đạo chủ chốt Quận, phường quý II năm 2022 về thực hiện chủ đề công tác năm của Quận và một số nội dung chuyên đề về triển khai phương án thu ngân sách năm 2022.

Đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phùng Văn Dũng - Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Quận; Trưởng các phòng, ban, MTTQ và đoàn thể CT-XH Quận; Quận ủy viên theo dõi phường; Trưởng đơn vị: Chi cục thuế, Kho bạc; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 14 phường.

Về thực hiện chủ đề "Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị" trên địa bàn quận Long Biên năm 2022: công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt từ Quận tới cơ sở có sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Quận tới cơ sở; quan tâm triển khai bằng các kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Công tác phối hợp giữa chính quyền với Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể chặt chẽ, cụ thể và thiết thực hơn với nhiều nội dung được triển khai sớm, đi vào thực chất. Chỉ đạo cung cấp thông tin dự án, hồ sơ GPMB để phục vụ công tác tuyên truyền, vận động đối với 24 hộ thuộc 05 dự án; tổ chức 02 cuộc đối thoại với các hộ dân thuộc diện GPMB. Đến nay đã có 309 tập thể, 88 cá nhân đăng ký mô hình thi đua Dân vận khéo năm 2022, sau thẩm định, ghi nhận 349 mô hình cấp Quận (87 mô hình về lĩnh vực GPMB, 12 mô hình về lĩnh vực kinh tế, 138 mô hình về lĩnh vực chỉnh trang đô thị, 35 mô hình về lĩnh vực bảo vệ môi trường, 28 mô hình về lĩnh vực VHXH, 46 mô hình về lĩnh vực ANQP, 3 mô hình về lĩnh vực khác.

Về triển khai phương án thu ngân sách: UBND Quận đã ban hành Quyết định số 7397/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 quy chế phối hợp trong công tác thu thuế; Kế hoạch số 233/KH-UBND về việc thực hiện chuyên đề chống thất thu thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản, hoạt động cho thuê tài sản đất công, kho, nhà xưởng trên địa bàn quận Long Biên. Chỉ đạo UBND phường phối hợp Chi cục thuế thực hiện thu theo Phương án thu ngân sách số 05/PA-UBND ngày 25/02/2022 của UBND quận. Thu ngân sách trên địa bàn quý I/2022 đạt 3.381,83 tỷ đồng, đạt 39% so với dự toán giao đầu năm và bằng 131% so với phương án thu đã xây dựng. Tập trung ở các chỉ tiêu: thuế ngoài quốc doanh (160%); thuế thu nhập cá nhân (115%), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (721%).

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị các ý kiến phát biểu thảo luận đã tập trung làm rõ những mô hình hay, cách làm hiệu quả cũng như những khó khăn, vướng mắc kịp thời xin ý kiến chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong quý II/2022.

Đ/c Đường Hoài Nam - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận chủ trì Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy ghi nhận các kết quả ban đầu Quận và các phường đã đạt được trong quý I/2022. Bên cạnh đó đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đối với việc triển khai chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”:

(1). Xác định rõ việc triển khai các mô hình dân vận khéo là phương thức để thực hiện thành công chủ đề công tác năm một cách toàn diện, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Quận.

(2). Tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Quận ủy với phòng Tài nguyên & môi trường; phòng Quản lý đô thị; đảm bảo tính hiệu quả, thống nhất, thông tin kịp thời, đầy đủ. Chú trọng công tác kiểm soát, đánh giá quá trình thực hiện, tiêu chí đánh giá các mô hình dân vận khéo.

(3). Về công tác chỉnh trang đô thị: xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cụ thể, khẩn trương; UBND Quận và các phường căn cứ địa bàn cụ thể, tuyến phố cụ thể để có tiêu chí, cách làm phù hợp.

(4). Giao Ban Dân vận Quận ủy chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan và các phường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình điểm dân vận khéo thực hiện chủ đề công tác năm của Quận; thực hiện đánh giá theo thẩm quyền.

(5). Giao UBND Quận chỉ đạo các phòng, ban: có thông tin cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất, để các phường làm căn cứ thực hiện.

(6). Đảng ủy, UBND các phường phát huy tính hiệu quả của các Câu lạc bộ “Vì môi trường”; huy động sự vào cuộc, tham gia của người dân trên địa bàn.

2. Đối với chuyên đề về triển khai phương án thu ngân sách năm 2022:

(1). Triển khai công tác thu ngân sách nhà nước theo Kế hoạch, đảm bảo tiến độ; đáp ứng yêu cầu đề ra.

(2). Giao Chi cục thuế quận Long Biên: khắc phục các tồn tại trong việc lập sổ bộ thuế đất phi nông nghiệp; tăng cường công tác phối hợp với các phòng, ban Quận và UBND các phường; phối hợp với UBND phường Thạch Bàn làm thí điểm ứng dụng CNTT trong thu thuế.

3. Giao Văn phòng Quận uỷ thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy để các phòng, ban, ngành thuộc quận, các phường, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.