Đảng - đoàn thể

Hội Cựu chiến binh Quận triển khai kế hoạch chuẩn bị Đại hội CCB các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Ngày đăng 17/09/2021 | 14:08  | Lượt xem: 368

Sáng 17/9//2021, Hội Cựu chiến binh quận Long Biên tổ chức triển khai Kế hoạch công tác chuẩn bị Đại hội hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh quận Long Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng chí Nguyễn Tiến Quảng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực Quận Hội; Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh quận; Chủ tịch, phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh các cơ sở.

Theo kế hoạch, Đại hội sẽ tổ chức ở 2 cấp là cơ sở, cấp quận, với 4 nội dung gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ mới; tham gia vào báo cáo chính trị của cấp trên trực tiếp và báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ Hội; bầu BCH nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Thời gian tiến hành Đại hội ở cấp cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày 31/5/2022; cấp quận trước ngày 31/7/2022.

Trên cơ sở đó, các cấp Hội bám sát phong trào thi đua năm 2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để tiếp tục thi đua giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 và làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội .

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, toàn diện trong các tổ chức hội và hội viên, qua đó động viên các thế hệ Cựu chiến binh giữ vững và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trên các lĩnh vực, xây dựng tổ chức Hội thực sự trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội và góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Cũng tại Hội nghị, Quận Hội cũng ban hành Hướng dẫn và trực tiếp hướng dẫn các hội cơ sở các nội dung về tổ chức Đại hội Hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội Hội Cựu chiến binh quận Long Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027.