Đảng - đoàn thể

Bồi dưỡng Quy chế dân chủ khối doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
Ngày đăng 09/07/2021 | 21:17  | Lượt xem: 700

Sáng ngày 09/7/2021, LĐLĐ quận Long Biên phối hợp với Trung tâm Bồ dưỡng chính trị quận tổ chức Lớp bồi dưỡng Quy chế dân chủ khối doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Dự khai mạc có đồng chí Phan Thị Thu Hằng - Ủy viên chấp hành LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Quận; đồng chí Nguyễn Trường Giang – Phó chủ tịch LĐLĐ quận, đồng chí Cao Thanh Huyền - Phó chủ tịch LĐLĐ quận. Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí uỷ viên BCH, uỷ viên UBKT LĐLĐ Quận, các đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các học viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Trường Giang – Phó chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên triển khai những điểm mới của Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, Nghị định này có 11 Chương, 115 Điều. Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ được áp dụng từ ngày 01/02/2021. Những điểm mới tại Nghị định 145 gồm các nội dung như người sử dụng lao động phải lập sổ quản lý lao động ở nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Người lao động ở vị trí quản lý doanh nghiệp khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải báo trước ít nhất 120 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên, Quy định cụ thể về trình tự, thủ tục tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, Quy định cụ thể về hình thức trả lương, tiền lương làm thêm giờ và làm việc vào ban đêm. Quy định thay đổi về thời gian làm việc tính hưởng phép năm từ 01/02/2021… Quy định người sử dụng lao động sử dụng từ 1.000 lao động nữ trở lên thì phải lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc, quy định lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Bên cạnh đó điểm mới của Quy định Đối thoại tại nơi làm việc. Tại mục 1 chương  V của Nghị định 149/2020/NĐ-CP có 12 Điều (từ Điều 37 đến Điều 48) quy định chi tiết về Đối thoại tại nới làm việc, theo đó, đối thoại tại nơi làm việc là việc chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa người sử dụng lao động với người lao động hoặc tổ chức đại diện người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi. Sửa đổi việc tổ chức đối thoại định kỳ từ 3 tháng một lần thành 01 năm một lần, bổ sung quy định: tổ chức đối thoại khi có vụ việc (Điều 41), khuyến khích người sử dụng lao động và người lao động, tổ chức đại diện người lao động tiến hành đối thoại ngoài những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 63 của Bộ luật Lao động phù hợp với điều kiện tổ chức sản xuất, kinh doanh, tổ chức lao động tại nơi làm việc và quy định cụ thể trong quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định cụ thể việc tổ chức Đối thoại trong quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Quy định rõ số lượng, thành phần tham gia đối thoại (Điều 38). Việc xác định danh sách thành viên đại diện tham gia đối thoại của bên người sử dụng lao động và bên người lao động quy định tại được thực hiện định kỳ ít nhất 02 năm một lần và công bố công khai tại nơi làm việc. Đối thoại định kỳ chỉ được tiến hành khi bên người sử dụng lao động có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền và bên người lao động có sự tham gia của trên 70% tổng số thành viên đại diện. Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đối thoại, người sử dụng lao động có trách nhiệm công bố công khai tại nơi làm việc những nội dung chính của đối thoại; tổ chức đại diện người lao động (nếu có), nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có) phổ biến những nội dung chính của đối thoại đến người lao động là thành viên, Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định cụ thể việc tổ chức Đối thoại trong quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Những điểm mới của Quy chế dân chủ như: Trường hợp pháp luật không quy định cụ thể hình thức công khai thì người sử dụng lao động căn cứ vào đặc điểm sản xuất, kinh doanh, tổ chức lao động và nội dung phải công khai để lựa chọn hình thức như:  Niêm yết công khai tại nơi làm việc; thông báo tại các cuộc họp, các cuộc đối thoại giữa người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, nhóm đại diện đối thoại của người lao động; Thông báo bằng văn bản cho tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để thông báo đến người lao động; Thông báo trên hệ thống thông tin nội bộ; Hình thức khác mà pháp luật không cấm. Ngoài ra trường hợp pháp luật không quy định cụ thể hình thức thì người lao động được tham gia ý kiến căn cứ vào đặc điểm sản xuất, kinh doanh, tổ chức lao động, nội dung người lao động được tham gia ý kiến và quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để lựa chọn hình thức như: tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, nhóm đại diện đối thoại của người lao động tại hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc; Gửi góp ý, kiến nghị trực tiếp; Hình thức khác mà pháp luật không cấm. Người sử dụng lao động có trách nhiệm ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để thực hiện các nội dung quy định về đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc…

Thông qua các nội dung bồi dưỡng đã giúp đội ngũ cán bộ công đoàn ở cơ sở có điều kiện trang bị những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ; cập nhật kịp thời những thông tin, kiến thức, quy định mới những quy định mới của Nghị định  để triển khai, vận dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả. Đặc biệt qua lớp bồi dưỡng giúp cho cán bộ Công đoàn cơ sở tham mưu, phối hợp với chủ sử dụng lao động thực hiện tốt Nghị định 145 của Chính phủ.

Một số hình ảnh: