Đảng - đoàn thể

“Tổ an toàn Covid-19” - Lá chắn phòng dịch tại các doanh nghiệp
Ngày đăng 15/06/2021 | 09:35  | Lượt xem: 954

Tính đến ngày 14/6, trên địa bàn quận Long Biên đã thành lập được 1.566 "Tổ An toàn Covid-19" với 4.904 người thuộc 955 doanh nghiệp tham gia, hoạt động rất tích cực, hiệu quả, qua đó bảo vệ sức khỏe không chỉ cho người lao động, mà cả doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và đội ngũ Công nhân lao động tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; góp phần ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống, việc làm của Người lao động. Tính đến ngày 14/6, trên địa bàn quận Long Biên đã thành lập được 1.566 "Tổ An toàn Covid-19" với 4.904 người thuộc 955 doanh nghiệp, trong số này, có 816 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn đã tiến hành thành lập 1.124 "Tổ An toàn Covid-19", với 3.333 người tham gia, hoạt động rất tích cực, hiệu quả, qua đó bảo vệ sức khỏe không chỉ cho người lao động, mà cả doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp.

Ngay khi nhận được chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố Hà Nội, LĐLĐ Quận đã kịp thời tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quận triển khai văn bản chỉ đạo doanh nghiệp trên địa bàn Quận thành lập "Tổ An toàn Covid-19". Cụ thể, mỗi tổ sản xuất hoặc bộ phận tương đương của các cơ sở sản xuất kinh doanh ít nhất phải thành lập một "Tổ An toàn Covid-19" hoạt động kiêm nhiệm. Trường hợp tổ sản xuất có đông người lao động thì có thể thành lập nhiều "Tổ An toàn Covid-19" để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Đồng thời, LĐLĐ Quận đề nghị Ban Chấp hành CĐCS và CNVCLĐ tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, cán bộ Công đoàn phải vào cuộc với tinh thần cao nhất, mỗi Công đoàn cơ sở phải là một pháo đài, mỗi đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động phải là 1 chiến sĩ, 1 thành viên của pháo đài để thực hiện phòng, chống dịch.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, LĐLĐ Quận và các đơn vị trên địa bàn quận như Phòng Kinh tế quận, Trung tâm Y tế quận, Ủy ban nhân dân các phường…, đến nay, trên địa bàn quận Long Biên đã thành lập được 1.566 "Tổ An toàn Covid-19" với 4.904 người thuộc 955 doanh nghiệp, trong số này, có 816 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn đã tiến hành thành lập 1.124 "Tổ An toàn Covid-19", với 3.333 người tham gia.

Có thể nói, với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo và sự vào cuộc của toàn bộ đội ngũ CNVCLĐ, LĐLĐ quận Long Biên đã và đang cùng với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn trong đó đáng ghi nhận là sự vào cuộc của các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn. Đây là kết quả nổi bật của quận Long Biên, được Liên đoàn Lao động Thành phố ghi nhận, đánh giá cao.